30.4.08

20 Minute IT Manager mentoring sessions

Pokud akceptujeme BPM ( i když nejen ) za manažérskou disciplinu, neměli bychom se vyhýbat pohledu "do okolí" BPM. Na to, abychom šli v návazných disciplinách do přílišné hloubky, asi nebudeme mít dost sil ani času. A tak můžeme vzít za vděk nabídce know-how v podobě stručných 20-ti minutových přednášek, které lze získat na webu. Hned několik mých webových stránek - weblogů, obsahuje odkazy na velmi povedený seriál 20-ti minutových přednášek ( ENG ) dvou zkušených lektorů z oblasti ICT a PM.
Na níže uvedené stránce najdete úplný seznam 100 přednášek, které byly v týdenním intervalu publikovány na webu pro majitele licencí. Přednášky jsou nabízeny i jako menší či větší balík.
Seznam dosud publikovaných přednášek je členěn do sekcí:
- IT Management
- Project Management
- People Management
- Personal Development
- Leadership
Předností seriálu je hned několik:
- věcnost
- stručnost
- srozumitelnost
- "pěkná" angličtina
- cca 20 kvalitních slajdů v každé přednášce.
Seznam najdete v PDF souboru na TÉTO adrese.
Webový portál nabízející seriál je na TÉTO adrese.

BPM Done Right

15 Ways to Succeed Where Others Have Failed. Pod tímto názvem byl v dubnu 2008 opublikován PDF soubor s 10-ti stránkovým článkem, sponzorovaným firmou Software AG. Autor článku Mike Lees v něm prezentuje 15 cest ( principů ), vedoucích k úspěchu při implementaci BPM. Článek zhodnocuje negativních zkušenosti z neúspěšných projektů.
Osnova článku:
Introduction
1. Plan for Change
2. Foster a Culture of ‘Thinking Differently’
3. Don’t Make BPM an Excuse for a Headcount Reduction
4. Focus on Your Customer
5. Focus on Your Process Workers
6. Align Roles, Responsibilities and Remuneration
7. Recognize and Address BPM’s Politics
8. Secure Executive Sponsorship
9. Choose the Right Project
10. Manage Expectations
11. Select a Process Methodology
12. Implement a Balanced Approach to Technology
13. Take a Broad View of Training
14. Don’t Feel the Need To Do It All Yourself
15. Profit from Experience
Text je uveden tvrzením, že s prudce rostoucím počtem projektů na implementaci BPM, roste neméně prudce i počet nesplněných očekávání, případů "vyhozených" investic a chybných postupů.
Na TÉTO webové stránce, obsahující odkaz na PDF soubor s uvedeným článkem, je uvedena i definice BPM, sponzorovaná portálem SearchCIO.com a propagovaná on-line počítačovým slovníkem WhatIs.com.
"DEFINITION: Business process management (BPM) is a systematic approach to improving an organization's business processes. BPM activities seek to make business processes more effective, more efficient, and more capable of adapting to an ever-changing environment. BPM is a subset of infrastructure management, the administrative area of concern dealing with maintenance and optimization of an organization's equipment and core operations.A business process is a set of coordinated tasks and activities, conducted by both people and equipment, that will lead to accomplishing a specific organizational goal."

28.4.08

BPM PORTÁL NEWSLETTER

Přátelé, trochu trpělivosti při otevírání stránek "BPM portálu" se vyplatí. Stránky "BPM portálu" se trochu pomaleji natahují, takže u někoho mohl vzniknout dojem, že nefungují. Všechno je OK, stránky jsou plně funkční a jejich obsah je pozoruhodný! Rád bych také reagoval na několik dotazů týkajících se adresy "BPM portálu". Takže adresa portálu NENÍ www.bpmportal.cz ani www.bpm-portal.cz, ale www.procesy.cz. Pokud budete váhat, neváhejte a využijte "klikací" LOGO v levém sloupci tohoto weblogu.
A nyní jedno doporučení:
Redakce BPM portálu vydává vlastní Newletter. Jednotlivé "výtisky" Newsletteru jsou vydávány měsíčně - vždy poslední čtvrtek v měsíci. Adresa, na které si můžete přečíst aktuální newsletter, je:
http://www.procesy.cz/bpm-newsletter/.
A na závěr této zprávy:
BPM portál poskytuje znalostní servis pro BPM v České a Slovenské republice manažerům, konzultantům, specialistům IT a profesionálům, zodpovědným za systémy řízení ve velkých společnostech, malých firmách i nekomerčních organizacích, širší odborné veřejnosti a studentům. Je platformou pro odborné publikování akademických a vědeckých pracovníků a nabízí prostor pro prezentaci praktických přístupů specializovaných dodavatelů. Jak vyplývá z textu na portálu, redakce portálu uvítá nejen zájemce-čtenáře, ale i zájemce-autory.

Úvod do workflow a BPM - webcast

Portál SAPu obsahuje sekci "SAP Community Network", která nabízí rubriku "Business Process Expert". Pokud jste v sekci zaregistráni ( zdarma ) máte volný přístup k obsahu "BP Expert Community eLearning Catalog". Na stránce vás uvítá text:
"Welcome to the Business Process Expert Community eLearning Catalog page. Here you can find many eLearning sessions divided into three levels (Introductory, Technical, and Development)".
Katalog je sice z více než 90% zaměřen na implementaci firemních produktů, obsahuje však několik zdrojů, které mají obecnější uplatnění. K takovým patří i titul:
"Introduction to workflow and Business Process Management".
Jde o 34-minutový webcast ( nevím proč označený jako eBook ). Jak se k webcastu dostanete?Můžete si otevřít TUTO webovou stránku
jako host. Otevře se Vám zmíněný "eLearning Catalog". Po zvolení uvedeného titulu budete požádáni o přihlášení. Pokud nemáte ID a heslo, musíte se zaregistrovat. Obdržíte ID a heslo e-mailem a po přihlášení se vám vybraný webcast zpřístupní. Zde jsou názvy slajdů ( a současně osnova ) webcastu:
1. Introduction to Workflow and Business Process Management
2. Part 1
3. Evolution of Business Process Management (BPM)
4. Business Problems You Can Solve Today
5. Process Automation with Human Call-Outs
6. Workflow and BPM is Evolutionary
7. Part 2
8. Why should you consider a workflow project?
9. Embedded Processes with SAP Business Workflow
10. Business Workflow Architecture Components
11. Workflow Builder
12. Extended Notifications: Overview
13. Extended Notifications: Basic Features
14. Before you build…
15. Recommendations for Workflow Build (1)
16. Recommendations for Workflow Build (2)
17. Recommendations for Workflow Build (3)
18. Part 3
19. Message-Based Web Service Orchestration
20. Cross-Component BPM in a Nutshell
21. Integration Process as Repository Object
22. How do I manage all my work?
23. Launch your Tasks
24. Universal Worklist
25. Guided Procedures and Composite Applications
26. Visual Composer and Composite Applications
27. Guided Procedures & Visual Composer
28. SAP NetWeaver BI Integration for SAP Business Workflow (1)
29. SAP NetWeaver BI Integration for SAP Business Workflow (2)
30. Part 4
31. Composite Business Processes
32. Strengthening our BPM Offering with Business Rules Management by YASU
33. Evolution towards a Common Process Layer
34. BPM with SAP NetWeaver – Roadmap Highlights
35. Part 5
36. Further Information
Pokud byste se chtěli dostat přímo na stránku pro přihlášení ( s odkazam namožnost zaregistrování ) použijte TENTO odkaz.

27.4.08

INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ

Na konferenci INFORUM 2006 byl přednesen příspěvek pracovníků katedry informačních technologií, ČZU v Praze, Doc. PhDr. Ivany Švarcové CSc. a Ing.Tomáše Raina Ph.D. s názvem "INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ – OČEKÁVÁNÍ A REALITA".
Příspěvek popisuje vztah informačních systémů a firemních procesů v kontextu očekávání a jejich naplnění. Podle tvrzení autorů vychází text článku z jejich osobních zkušeností a prostudované literatury.
V anotaci k článku se praví:
"Článek pojednává o faktorech poptávky po novém informačním systému / po inovaci stávajícího informačního systému. Autoři popisují očekávání manažerů a míru jejich naplnění. Článek vysvětluje důvody nenaplnění očekávání manažerů. Text také obsahuje popis vztahu mezi procesní analýzou a informační podporou firemních procesů."
Jádrem článku je část nazvaná: INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ.
Autoři nahlížejí na proces analýzy a rekonfigurace firemních procesů a na pořízení nového informačního systému jako na komplexní projekt. Pozoruhodný je pokus o popis ( realizovaný tabulkovou formou ) komplexního projektu. Tabulka je členěna podle fází projektu. Obsahuje popis fáze projektu, postup realizace a výstupy. Uvedeny jsou následující fáze projektu:
1. Analýza a sestavení modelu podnikových procesů
2. Komparace modelů vytvořeného v 1. fázi projektu s typickými modely pro dané odvětví.
3. Sestavení kompetenční matice (definování kompetencí) a definování odpovědnosti.
4. Aktivace procesů v procesní mapě.
Autoři zdůrazňují význam (softwarového) modelu, „který definuje aktivity, procesy, dokumenty, uživatelské role použité v procesní mapě a datové struktury databáze a funkcionalitu informačního systému.“ A to proto, že díky přiřazení jednotlivých prvků softwarového modelu k přesným funkcím transakčního systému je umožněn přechod od mapování a analyzování procesního modelu k jeho aktivaci.
Provedený rozbor problematiky informační podpory firemních procesů vede autory k následujícímu závěru:
"Pořízení nového informačního systému / inovaci stávajícího informačního systému není správné chápat jako izolovaný projekt. Naopak, snaha po změně informační podpory musí vycházet z objektivní analýzy kombinující rozbor efektivnosti firemních procesů a rozbor jejich informační podpory."
PDF soubor s úplným textem článku najdete na TÉTO adrese.

Smart Draw - co nového v nové verzi

Zajímalo mne, co nového může modelování BP nabídnout SmartDraw. Zjistil jsem, že se nová verze produktu vyznačuje několika podstatnými inovacemi. Na webu firmy jsou souhrnně vyjádřeny takto:
1. Totally new functionality
2. Real, time-saving improvements
3. Dazzling new templates, and examples
Kontérně jde o tyto nové vlastnosti:
Express Charting
- Get charts and graphs without having to make a table first. Create image-based charts just like in newspapers and magazines.
Maps with Live Data
- Capture data from Google Maps for roads, regions, zip codes and countries—all as editable elements.
Built-In Photo Editing
- Crop and scale, adjust color, brightness, and more.
Learn More
- Choose from more than 1,500 professionally designed templates and examples for every type of graphic. All using brand new design themes and quick styles exclusive to SmartDraw 2008.
Learn More
- Flowcharts, Decision trees, Cause and Effect diagrams. Now they draw themselves.
Organization Charts
- New co-managers, assistants, and more.
Gantt Charts
- Fully automated with task dates and duration.
Mind Maps
- Totally automated. View as a project chart too.
Floor Plans
- Enter dimensions directly into walls and shapes.
Každá z výše uvedených funkcí je na dále uvedené adrese prezentována pomocí VIDEA.
Více se o produktu Smart Draw dozvíte na TÉTO adrese

Business Process Visual Architect - BPVA

Rozhlížel jsem se po modelovacích nástrojích pro BPM. Mezi jinými mne zaujal produkt "Business Process Visual ARCHITECT".
Na stránce dodavatle BPVA se dočteme ( ciuji ):
"Business Process Visual ARCHITECT is a modeling tool designed for visualizing, understanding, analyzing, improving and documenting business processes, document flow and information in your
organization. BP-VA supports business process modeling with Business Process Modeling Notation (BPMN), Data or Document flow modeling with a traditional Data Flow Diagram (DFD), as well as Data Modeling through the requisite Entity Relationship Diagram (ERD). Our cutting edge visual modeling interface greatly reduces the modeling effort while delivering tidy documentation showing how your business is run. BP-VA also generates XML and BPEL codes that can be shared, used and executed by many applications. Its editing capabilities let you experience a real zero learning curve, making diagramming an enjoyable task and as a result, compressing your development time frame and maximizing your ROI."

Business Process Visual ARCHITECT - Modeler Edition
Key Features

1. Business process diagram
2. Overview diagram
3. Export business process diagram to BPEL
4. Team collaboration (client)
5. PDF, MS Word, HTML report generation
6. Import/export to XML and image
7. Shape Editor — design your own shapes
Podrobné informace o funkcích BPVA ( mod.ed.) najdete v PDF souboru na TÉTO adrese.

25.4.08

Inovační inženýrství

Technická univerzita v Liberci realizuje, (v rámci magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“), projekt nového studijního oboru „Inovační inženýrství“ (Innovation Engineering). Obor na TUL garantuje Katedra částí a mechanismů strojů. Na níže uvedené adrese je k dispozici PDF soubor s detailním studijním plánem dvouletého ( navazujícího ) magisterského studijního programu se zaměřením na inovaci procesů.
Autoři projektu definují obor "Inovační inženýrství" takto:
"Jde o systematický přístup, zajišťující efektivní transformaci primární inovační myšlenky do podoby výrobku uplatněného na trhu. Je založeno na souběžnému navrhování produktů a souvisejících procesů (včetně výroby, logistiky a servisu) a pokrývá tedy všechny důležité fáze životního cyklu od konceptu k zavádění výroby.
Inovační inženýrství je založeno na těchto principech:
- zaměření na celý životní cyklus výrobku
- proces je stejně důležitý jako produkt
- sdílení informací při plánování výrobku a procesu
- pečlivý převod požadavků trhu do charakteristik výrobků
- využití projektového managementu
- důraz na více konceptů a jejich hodnocení
- kvalita a produktivita již v návrhu
- souběžný návrh výrobku a výrobního procesu
- využívání týmů
- důraz na komunikaci a její formy
- využívání možností CA-technologií a IT."
( konec citátu )
V studijnímm plánu najdete následující předměty:
-Inovační inženýrství
- Principy návrhu výrobků
- Projekt I
- Řízení projektů
- Metody technické tvůrčí práce
- Projekt II
- Projektování procesů I
- Technická komunikace
- Ekonomika a řízení strojírenského podniku
- Logistika v průmyslové praxi
- Analýza procesů
- Technologické postupy
- Projektování procesů II
- Simulace výrobních systémů
- Týmová práce
- Management jakosti

Studijní plán najdete na TÉTO adrese.

Další informace o Inovačním inženýrství na TUL najdete ZDE-ZDE.

Simulace podnikových procesů

Martin Dlouhý, Jan Fábry, Martina Kuncová a Tomáš Hladík napsali knihu, která má co říci k problematice vývoje podnikových procesů. Pod názvem "Simulace podnikových procesů" ji vydal CPress.
Řešení manažerských problémů se stává stále složitějším. Stále častejší změny v okolí podniku vedou k potřebě provádět velmi zásadní změny v podnikovém systému řízení. Předmětem pozornosti se stávají na prvním místě podnikové procesy. Jejich optimalizace je stále častěji provázena využitím simulačních technik. Manažeři potřebují mít možnost posoudit ještě před realizací změn všechny hlavní dopady na chod podniku a odhadnout co nejpřesněji přínosy a investice. Simulovat rozsáhlé podnikové změny lze nejlépe v prostředí počítačového modelu. Kniha 4 zkušených autorů, vydaná v Computer Pressu, umožňuje čtenáři získat ucelený přehled v oblasti simulačních modelů, včetně názorných příkladů modelování variability procesů z podnikové praxe. Kniha nabízí vhodně setříděné poznatky z těchto oblastí:
- simulační modely
- modelování variability procesů
- modelování struktury a dynamiky systémů
- simulační experimenty a analýzy výsledků
- přehled simulačních programů a krátký český manuál k nim
- příklady využití simulace v praxi včetně případových studií
Řešení manažerských problémů pomocí nástrojů dynamické simulace je moderní, efektivní a dobře odzkoušená metoda. Podstatným přínosem simulace, je i zohlednění možných rizik a nejistoty při maximalizaci přínosu pro podnik. Umožňuje to tvorba nejrůznějších kombinací a variant scénářů. Výsledkem uplatnění simulace je získání řešení pro nejrůznější varianty situací, které model zohlednil a které mohou ve skutečnosti nastat.
Autoři knihy "Simulace podnikových procesů" zvolili vhodnou kombinaci teorie, ukázkových příkladů a komplexních případových studií ze skutečných projektů realizovaných v podnikové praxi. Součástí knihy jsou i ukázky z dostupných specializovaných řešení. Čtenáře nesporně zaujme podrobně prezentovaná možnost využití simulace v prostředí aplikace MS EXCELU.
Více informací najdete ZDE-ZDE.

24.4.08

Znázornění business procesů

K zobrazení procesů pomocí vývojových diagramů lze použít řadu sw nástrojů. Aniž bych chtěl tvrdit, že je to nejjednodušší nebo nejlevnější varianta, doporučuji si prohlédnout článek, pojednávající o jedné z variant a to pomocí vývojových diagramů aplikace Visio. Pomocí Visio můžeme vysvětlit, co v rámci toku úkolů a informací v týmu funguje a co nikoli, můžeme analyzovat problémy a identifikovat oblasti, kde by mělo dojít ke zlepšení. Můžeme také dokumentovat řešení těchto problémů a vysvětlit kroky procesů v potřebné míře podrobností. Na níže uvedené stránce firmy Microsoft najdete článek, který Vás provede následujícími body:
- Volba správného vývojového diagramu pro proces
- Vytvoření vlastního vývojového diagramu
- Přidání textu, odkazů a čísel
- Spojení jednotlivých kroků procesu
- Práce s rozsáhlými vývojovými diagramy.
Na tiskovou stránku s článkem se dostanete využitím TÉTO adresy.
Chcete-li zobrazit krátkou ukázku použití vývojového diagramu aplikace Visio k analýze a vylepšení zpracování objednávek, spusťte si ukázku obchodního procesu aplikace Visio na stránce ZDE-ZDE.
Poznámka: Ukázka vyžaduje program Macromedia Flash Player verze 7.0 nebo vyšší (v angličtině).

23.4.08

ProcessStep - odkud se vzal?

Obdržel jsem dotaz "čí je to vlastně produkt", ten ProcessStep? ProcessStep prodává firma-portál "TenStep". ProcessStep je obchodní jméno produktu "VizPro" jihoafrické firmy
Pétanque Business Specialists.
Čím se firma zabývá:
- Performance Improvement and Role Definition through Process Development, Improvement and Documentation
- Business Analysis
- Project Management
- Strategy Development and Business Planning
- Communication Development and Presentation
Odkud se vzalo tajuplné jméno "Pétanque"? Ve Wikipedii se dozvíte:
"Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1-3 členná družstva, které se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko."
Cituji z webové stránky firmy, která převzala principy hry pro svůj business:
"Pétanque (pronounced [pe.tãk] in French) is a game of skill, testing the participants' ability and so is business. Business is about knowing how to use the right tactics needed to attain the desired goal(s). It is about applying the appropriate tools, techniques, controls, information, processes and interfaces to move from a position of 'here' to 'there'. Our business uses the principles of the game: we apply the right tools (the boules), design the tactics (the loop, lob, ctlank), focus on the target (the jack) and achieve the victory (score the points) whilst aligning to the bigger picture (in boules the bigger picture is to have fun in a competitive, team structure)."
Více se o firmě dozvíte po stažení PDF souboru ZDE-ZDE.

22.4.08

ProcessStep Body of Information

Známý portál TenStep začal nabízet produkt označovaný jako ProcessStep.
V nabídce je uvedeno:
"ProcessStep Process Modeling Framework (ProcessStep) is the methodology that defines and documents business Processes and drives out areas for improvement or opportunities to introduce best practices."
Produkt je nabízen jako placený, ale určitá část je dostupná volně:
- Basic (Blue) - přístup zdarma
- Fast Track Detail (Silver) - placený
- ProcessStep Gold Detail (Gold) - placený"
Basic (Blue): "Produces Step by Step information on Process Mapping in a Process flow, depicting the activities that are needed. ProcessStep Blue is the quick reference to Process Mapping and
comprises a Process flow in visual format.
"
Blue Path je tedy otevřená část portálu (zdarma) a myslím, že stojí zato podívat se na její obsah. PDF dokument TenStepu, popisující produkt ProcessStep na dvou stránkáchsi může stáhnout a prohlédnout využitím TOHOTO odkazu.
Pro spěchající návštěvníky cituji část dokumentu:
"The methodology results in detailed Process information being extracted from, and developed interactively with Role Players. Information is recorded and presented in a User-friendly format that provides detailed Process description.The ProcessStep Methodology is documented as the ProcessStep Body of Information (PBI) which contains:
- A Process Map showing Step by Step what to do to define and document business Processes that
will drive out areas for performance improvement.
- Word documents that details how each Step is to be performed (Core Information)
- Additional information in “Know More” word format, give more in depth information on specific aspects which are referenced in the Step by Step “how to” information.
- Templates that will enable the User to execute Steps effectively.
- Examples to illustrate the use of Templates."
Pořídil jsem si přístup k placené části SILVER. Zatím ji studuji a nechtěl bych vyslovovat předčasné soudy. Jakmile se s produktem podrobně seznámím, dám vědět jak na mne zapůsobil.
Podrobnou informaci o PBI najdete na TÉTO adrese.

21.4.08

Process Driven Organization - PDO

Velmi zajímavý portál! Nejen svým obsahem, ale i svoji strukturou. Jde částečně o významnový slovník pojmů z oblasti procesů, částečně přímo o stránky se vzdělávacím obsahem. Na rozdíl od jiných podobných portálů, nemá processdriven.org přísnou navigační strukturu. Jak uvádějí autoři, nechávají návštěvníka "putovat" po stránkách, dle jeho libosti a potřeby. Já si ovšem myslím, že řetězení stránek ( odkazů na stránky) je v portálu naprosto logické a tudíž možná přehledňejší. Ostatně, komu se to nelíbí, může využít obsah stránky s abecedně řazeným rejstříkem pojmů - viz odkaz níže v textu. Co říkají o svém portálu sami tvůrci?
"ProcessDriven.org was developed to educate readers about the benefits of an organization that treats business processes as valuable assets that are built for agility. ProcessDriven.org is part glossary, part educational story. The site does not have a rigid navigational structure, but instead invites readers to wander, following links to related topics as desired. ProcessDriven.org is one of a series of educational sites sponsored by Momentum Software. Additional sites called ServiceOriented.org and StrategyFocused.org are also available, or will be published soon. Together, the "stack" represented by the technologies and capabilities in these three sites culminate into something we call the "Business Driven Architecture."
Home page portálu má adresu:
www.processdriven.org.
Autoři portálu processdriven.org odkazují na další dva portály:
- serviceoriented.org ( SOE - zaměření viz dále ) a
- strategyfocused.org ( obsah se připravuje ),
s nimiž by měl v budoucnu tvořit jeden celek, který pracovně nazývají "Business Driven
Architecture."
Jak definují SOE autoři?
"The Service Oriented Enterprise (SOE) is a new model for architecting software and I.T. infrastructure. It works in concert with current platform architectures as well as enables next generation process-driven architectures."
Abecedně řazený rejstřík použitých pojmů s odkazy na stránky, kde jsou definovány a použity,
najdete TÉTO adrese. Slouží jako svérázná MAPA portálu.

20.4.08

Organizing your Business for BPM - Podcast (ENG)

Předášku v trvání 28 minut, mluvenou pro čechy velmi srozumitelnou angličtinou, nabízí ke stažení portál softwareag.com. Téma přednášky má pro účinné uplatnění BPM strategiský význam. Lektor hovoří o vztahu mezi BPM chápaným jako technologie a BPM chápaným jako manažérská disciplina. Hlavní myšlenka přednášky zní:
"BPM chápaný jako manažerská disciplina bez BPM jako technologie nepřínáší při implementaci optimální výsledek, ale může být částečně úspěšný, zatím co BPM chápaný jako technologie bez BPM chápaného jako manažerská disciplina, má jen zcela nepatrnou šanci na úspěch."
Lektor se zabývá především tím, co je třeba udělat ve firmě v přípravné fázi uplatnění BPM v oblasti organizace.
Na Softwareag.com portálu je podcast uveden těmito slovy:
"Business Process Management is a process-centric way of doing business, and it requires you to adjust your enterprise frameworks and your enterprise architecture accordingly.With BPM, you have the ability to develop, deploy, and change business processes faster than ever. However, technology alone doesn’t translate business needs into sustainable business advantage. You must plan the architecture of your business, processes, and management. Because of the capabilities of BPM technology, you are more obligated than ever to have a comprehensive enterprise architecture in place. Without it, you risk going in the wrong direction, quickly solving the wrong problems, or just chasing your tail."
Přednášku ve formátu MP3 si můžete volně stáhnout, uložit a poslechnout přes PC/NB/PDA/MP3-přehrávač nebo hudební fotoaparát. Najdete ji ZDE-ZDE.
O tom co to je podcast se můžete dozvědět více na mém portálu ZDE-ZDE.

BPMInstitute.org

A Peer to Peer Exchange for BPM Professionals. Na níže uvedené adrese můžete najít množství cenných článků, prezentací, webcastu atd. Existují 3 úrovně členství, při čemž nejnižší úroveň členství je zdarma a přesto umožňuje přístup k cenným zdrojům. Členství přináší řadu dalších výhod. Jednou z nich je možnost získat přístup k e-časopisu "BPM Strategies Magazine (SM)", který je vydáván jednou za 3 měsíce a členům je doručován do mailové schránky. Aktuální číslo si můžete prohlížet on-line na webu BPM Institutu.
Časopis je na portálu inserován slovy:
"BPM Strategies Magazine (SM). The members-only publication of BPMInstitute.org, BPM Strategies Magazine (SM) is produced quarterly for our Members in print digital versions.
Each issue features:
- Articles from industry leading Experts, Analysts, and Authors
- In-depth Case Studies from World Class Organizations
- Community updates from BPMInstitute.org Editor & Founder Gregg V. Rock
- Quick Facts including: Survey Results, Poll Results, upcoming events and announcements
- Recently announced our new "SOA Strategies" section.
Určitě se přesvědčíte o tom, že jde o cenný zdroj poznatků. Vzhledem k tomu, že jde o "Peer to Peer Exchange", můžete portálu nabídnout i vlastní texty.
Portál BPM Institutu najdete na TÉTO adrese:

19.4.08

352 Training slaids

Pokud si rovněž stěžujete, že nacházíte málo podkladů pro řešení věcných problémů při zavádění procesního řízení, možná budete ochotni vynaložit cca 50 USD za soubor 352 slajdů, které se údajně hodí jak k samostudiu, tak pro instruktory připravující školení. Slajdy jsou doprovázený textevým výkladem, poznámkami a soubor je doplněn 14-ti šablonami.
Upozorňuji, že jsem neměl možnost poznat více, než 11 slajdů, prezentovaných v ppt DEMO souboru. Jak vypadá nabídka?
"Process Management (PRM) Training Slides - PM training materials to learn and instruct
- 352 Training
- SlidesInstructor notes
- Slide explanations
- 14 supporting templates"
Charakteristika nabízeného produktu:
"The Process Management course breaks down how to manage business processes so that they are effective, efficient and adaptable. Through the use of various tools, methodologies, management approaches and technologies you will learn that process management is the collection and orchestration of these efforts in order to assure improvement and success.
Training slides are geared for novices, managers, trainers and consultants.
The OSSS Process Management course demonstrates how to identify and select key business processes and how to fully characterize, improve and manage them. It can be used for self-study and/or training your organization. This course has been designed to build your knowledge and capability to improve the performance of processes and subsequently the performance of your business.By taking this course you will have a well rounded and firm grasp of many of the tools of these methodologies. Further you will be able to apply these tools to a process you are part of as both a learning experience and a chance to improve the way your work gets done."
Informace o produktu, jeho ceně a DEMO s 11-ti slajdy ( PPT ) najdete na TÉTO adrese.

Procesní řízení - změny v 2. vydání

Dne 8.4. jsem v tomto weblogu uvedl informaci o 1. vydání knihy Podnikové procesy. Obdržel jsem dotaz do jaké míry je nové vydání odlišné, jestli se vyplatí kupovat nové, když mám staré. Stručně se dá odpovědět, že rozsah nových nebo změněných částí není velký, ale význam těchto částí je zásadní. Autor udělal především další - pozitivní - krok směrem k business procesům, jako jádru integrace IS. Druhá změna se projevila v použití nové ( standardní ) notace BPMN, do které autor transformoval významnou část publikace - příklad z přílohy P1. Moc ji sice nechválí, ale akceptuje.
Kniha je i nadále koncipována tak, aby uspokojila jak nezávazné zájemce o problematiku podnikových procesů, poprvé se se­znamující s procesním řízením, tak i profesionály, kteří se ve své práci s touto problematikou běžně potýkají a mají potřebu systematického vnímání jejího širokého kontextu.
Kniha je i nadále rozdělena do čtyř částí. Základní struktura knihy byla zachována.( Více k struktuře knihy v zprávě z 8.4. t.r. v tomto weblogu ZDE-ZDE.)
Stručně lze změny charakterizovat ve dvou bodech:
- Došlo k zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů,
- Aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky.
O jaké změny se konkrétně jedná, popsal autor v úvodu knihy. Zde je jejich volná citace, při čemž jsem si je dovolil seřadit podle významu pro BPM:
- Kapitola (8), pojednávající o podnikových procesech v kontextu vývoje informačního systému podniku, byla aktualizována ve smyslu nejnovějších posunů metodiky vývoje informačních systémů, zejména přibylo vy­světlení vztahu funkčnosti IS a podnikových procesů.
- Dále byla doplněna podkapitola na téma business procesů jako jádra integrace informačního systému, a to v historickém kontextu s použitím evolučního mo­delu zralosti IS organizace.
- Kapitola 9, Metodický postup modelování podnikových procesů, byla rozšířena o podkapitolu popisující kon­krétní možný postup návrhu systému procesů firmy, postavený na principu outsourcingu podpůrných procesů a s tím související specifikaci rozhraní mezi procesy. - Příloha P2 o nástrojích pro modelování podnikových procesu byla kompletně přepracována ve smyslu aktu­alizace seznamu nástrojů a jejich charakteristik, a to na základě nejnovějšího průzkumu z jara roku 2007.
- Notační tabulka v kapitole 10.1 ( Prvky diagramu procesů ) byla převedena na standard BPMN a byl vysvětlen způsob popisování jednotlivých prvků metamodelu podnikového procesu v notaci BPMN.
- Příklady v kapitole 10.3 ( Klíčová role událostí a stavů v modelu procesů ) byly převedeny do notace BPMN.
- Do notace BPMN byl kompletně transformován i celý příklad z přílohy P1,
Autor v novém vydání shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
Na webu GRADY si lze prohlédnout 6 stran ukázek z částí, u kterých došlo v 2. vydání k důležitým změnám.

18.4.08

Kolik se toho za 7 let změnilo?

V roce 2001 vyšel v časopise ITSystems článek Josefa Čipery, nazvaný "Řízení podnikových procesů - móda či nutnost". Článek byl uveden slovy:
"Poslední dobou se stále více společností setkává s problematikou efektivního řízenípodnikových procesů. Představy o tom, jak procesy definovat a řídit, se však diametrálně liší. Přesto dnes již existují společnosti, které, ať již zcela samostatněnebo i s pomocí renomovaných konzultačních firem, nejenže procesní model (mapu) řízení navrhly, ale dokonce i realizovaly. Výsledky však zůstaly daleko zaočekáváním, vynaložená pracnost často převyšuje získané výhody. Objektivnívyčíslení dosažených úspor či zlepšení ve fungování společnosti je tak více nežproblematické. V horším případě si pracovníci dokonce myslí, že se jim podařilo procesního řízení dosáhnout."
Od vydáním článku uplynulo 7 let, mnohé se ve firmách za tu dobu změnilo. Vraťme se k obsahu článku a posuďme sami, zda i v oblasti BPM?! Nejspíš se ukáže, že nestačí jenom znát, ale také opravdu chtít a umět "za to vzít".
Článek nejdete na TÉTO adrese.

17.4.08

ABC: An Introduction to BPM - CIO portál

Na portálu www.cio.com je vystaven textový soubor ( Word ), obsahující odpověďi na 13 otázek. Autory textu jsou: Mark Cooper, founder a Paul Patterson. Text byl publikován na CIO portálu 27. dubna 2007.
Název textu je:"ABC: An Introduction to Business Process Management (BPM)"
Seznam otázek, na které v textu najdete stručné odpovědi:
- What is BPM?
- Can I see a quick example?
- What does BPM provide that other enterprise applications do not?
- How does BPM fit in with legacy, ERP and other enterprise systems?
- What kinds of processes are typically the best candidates for BPM?
- It seems like everyone is selling BPM—what does the BPM vendor landscape look like?
- How is BPM related to service-oriented architecture (SOA)?
- Are there any standards being developed for BPM?
- What does BPM cost?
- What are the hidden costs?
- What is involved in implementing BPM?
- How do companies organize their BPM projects?
- Who should own a BPM initiative, business or IT?
- How do I build a business case for BPM?
- How do I measure and actually get ROI from a BPM project?
Text najdete na TÉTO adrese.

BPM - aneb nechte svoje informace pracovat

Další odkaz směřuje na článek který je, (stejně jako ten, na který upozornila minulá zpráva v tomto weblogu) z pera Radka Nováka, Business Consultanta společnosti Trask solutions.
Zde je osnova jeho krátkého pojednání:
- Centrem jsou informace
- Přínosy BPM
- Analýza je základ
- Jak BPM implemetovat
- Procesní motor – srdce BPM
- Portál pro uživatele
- Co využijí manažeři
- Něco pro správce a administrátory
- BPM – sluha nebo pán?
Článek je podnětný. Odkazuji na něj i proto, že si trochu nevím rady s částí odstavce uvedeného v závěru článku. V závěru článku je totiž odstavec tohoto znění:
"BPM je koncept, který osvobozuje jak společnost, tak i jednotlivé uživatele od plýtvání energií na rutinní činnosti. Vnáší nový rozměr kvality do procesů a služeb. Umožňuje tak vytěžit z informací maximum přínosů. BPM není o systémech, ale o informacích, lidech a jejich spolupráci. Oni jsou v jeho centru a jim především má sloužit." Možná by to chtělo jen diskuzi a zamyšlení, jelikož doporučení uvedená v článku na který odkazuje moje zpráva v tomto weblogu, jsou plně akceptovatelná.
Plné znění článku Radka Nováka najdete na TÉTO adrese.

BPM – mýty a skutečnost. Jak úspěšně zvládnout BPM?

Pod názvem "BPM: Jak se vyvarovat zklamání" a s podtitulkem "Postřehy z implementací BPM systémů" prezentuje autor článku opublikovaného na portálu firmy TRASK , své vlastní zkušenosti s BMP. Ze stručného článku, obsahujícího řadu tézí zasluhujících zamyšlení, cituji:
"Cesta nasazování BPM skrývá některá úskalí, na něž byste měli pamatovat."
"Cílem BPM je zlepšení firemních procesů a zefektivnění jejich zpracování. Prostředkem, jak toho cíle dosáhnout, je implementace systému, který BPM podporuje."
Článek autor uzavírá slovy:
"Podle mých vlastních zkušeností je kvalitní příprava interního prostředí jedním z klíčových předpokladů úspěchu. V této fázi je čas a úsilí zejména v režii pracovníků mimo IT a při implementaci se bohatě vyplatí."
Článek stojí za pozornost a najdete ho na TÉTO adrese.

BPM BASICS FOR DUMMIES - FREE

Na portále SoftwareAG je nabízena ve formátu PDF k volnému stažení 78-mi stránková příručka s
výše uvedeným provokativním názvem. Příručka je uvedena následujícím textem:
"Business Process Management (BPM) is useful, powerful and potentially very accessible. But, with so many analysts, consultants, publications and vendors weighing in with their own perspective and opinions, it can be very confusing. Business Process Management Basics For Dummies will help you understand what BPM is really all about. Whether you are a business manager or an Information Technology practitioner, this book will provide valuable information about what BPM can do for you—and how to apply it."
This book includes:

- Core concepts and practical ideas.
- A primer for getting started with BPM.
- A step-by-step guide for implementing BPM successfully.
- A compilation of resources that you can go to for additional help or continued education.
Obsah příručky:
Introduction Chapter
1: Defining Business ProcessChapter
2: The Business Drivers of BPM Chapter
3: The Functional Goals of BPM Chapter
4: The Business, Process, and ManagementChapter
5: The Technology Architecture of BPM Chapter
6: Getting There from HereChapter
7: Ten Best Practices of BPM Chapter
8: Ten BPM Pitfalls to Avoid
Ukázka dílčích témat ze 4. kapitoly:
- The BPM Process Architecture
- The process framework
- Process methodologies
- The process life-cycle
- The Management Architecture for BPM
- BPM project management
- Process management
Process improvement
Příručku si ( po zaregistrování ) můžete stáhnout na TÉTO adrese.

16.4.08

Zdroje a odkazy na stránky věnované BPM?

Pod názvem "Business Process Automation –Where to look?" byl v srpnu 2004 publikován PDF soubor, obsahující webové adresy a seznamy článků a knih vztahujících se k tématu BPM.
Jednotlivé stránky souboru nesou názvy:
- websites to get started
- standards and Open Source Projects
- good Introductory Articles
- history
- books
Soubor PDF si lze stáhnout na TÉTO adrese.

14.4.08

Konference věnovaná BPM, ale trochu z ruky…

Ve dnech 13. až 15. května se uskuteční velká prestižní konference věnovaná BPM. Koná se v hotelu Buena Vista Palace, Lake Buena Vista, Florida. Konference nádherná, ale trochu z ruky. Až na několik šťastlivců, většina z nás „tak nějak nebude mít nejspíš zrovna čas“ a konference se nezúčastní.
A právě pro ty z nás, kteří budeme muset osobní účast oželet, jsem připravil několik informací. Myslím, že neuškodí podívat se do programu konference a zjistit o čem bude na konferenci řeč, co se ve světě kolem BPM chystá a jak se vyvíjí přístup k BPM.
Takže uvádím:
- Úvodní text, kterým pořadatelé oslovují potenciální zájemce. Obsahuje záměr pořadatelů.
- Seznam přednášek – využijte TENTO odkaz, pokud nechcete studovat 16-ti stránkový program.
- Odkaz na brožurku ( 16 stran v PDF formátu ) s programem a všemi ostatními náležitostmi. Brožurku si můžete stáhnout jednoduše ZDE-ZDE.

Kopie úvodního textu z programu konference
"
As the BPM marketplace moves from early adopter to an early majority phase, there are more and more new professionals joining forces with experienced practitioners and managers to change what their organizations do and how they do it. They are starting to make a difference in business performance for thein organizations’ stakeholders. At this spring’s IIR BPM conference, which is our tenth, all groups will have an opportunity to learn from respected BPM authors and leaders, as well as collaborate with seasoned members of organizations finding and delivering new business value in a world of unprecedented pressure and risik expectations. For the newcomers the good news is that, by now, there is a set of reliable principles that provide a set of base guidelines to make BPM repeatable and trustworthy. For the veterans, the good news is that the state of BPM is ever evolving and that peer organizations are learning the subtleties of advanced approaches to continually improve the processes of process. For business and IT managers alike, the associated management of process assets is becoming a management discipline itself that the leaders can describe, demonstrate and repeat.
This event has been designed with all three groups in mind:
Collect the Dots: All of you must understand what your processes are and how they work enterprise-wide, process by process and at the implementation of
change levels.
Connect the Dots: All of you must also be able to see how the pieces fit.
Correct the Dots: You must all then try to improve on what you have discovered
The conference has been designed to bring new knowledge to every level of experience and skill. Customize your week by selecting sessions from our three key tracks:
Building a Process-Centric Enterprise
This track will trace the formulation and continuous optimization of BPM as an ongoing strategic capability within your organization. It will follow the lifecycle from
strategic intent to business context understanding to business architecture, measurement, and management, as well as governance, motivating and managing
people from the top to the bottom and across the organization chart.
Achieving Success in Process Projects
This track will break down what it takes to successfully complete both simple and complex process improvement and redesign initiatives. We will outline the
process for determining process project goals and objectives, establishing project scope, gathering and validating information, building models for analysis, design
as well as specification.
Skills for the BPM Practitioner
This track will cover essential core techniques and approaches as well as the skills to be effective. Key techniques involving interviewing, facilitation and
brainstorming will be examined as well as an analysis of tools and key success factors are a few key takeaways from this track.

13.4.08

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě

Kniha "Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě" je dílem Filipa Šmídy, autora knihy "Strategie v podnikové praxi", vydané nakladatelstvím Professional Publishing v roce 2003. Filip Šmída úspěšně obhájil disertační práci na téma "Zavádění a rozvoj procesního řízení", publikoval na dané téma celou řadu článků v časopisech Business World a Moderní řízení a ve sbornících z konferencí. Kniha "Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě", byla vydána v GRADĚ v roce 2007. K přednostem knihy patří především její aktuálnost a orientace na praxi. Komplexně se věnuje nejen technické, ale i lidské stránce implementace procesního řízení a moderním manažerským technikám. Aktuálnost knihy je dána především nalehavostí inovace v oblasti řízení podniků, podmiňující dosažení nezbytné úrovně jejich konkurenceschopnosti. Kniha čerpá z nejnovějších poznatků publikovaných v zahraniční literatuře, opírá se však z velké části i o autorovy praktické zkušenosti s implementací procesního řízení v českých podmínkách. Autor přiblížuje transformaci firmy z funkční na procesně řízenou, při čemž zasazuje procesní přístup do kontextu řízení organizací.
Obsah a struktura knihy
1. PROČ PROCESNÍ ŘÍZENÍ
2. TVORBA A REALIZACE STRATEGIE
3. KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU TVORBY A REALIZACE STRATEGIE
4. REENGINEERING PODNIKOVÝCH PROCESŮ - ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
5. TECHNICKÁ STRÁNKA ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
6. VYUŽITÍ IS&IT A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO PODPORU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
7. LIDSKÁ STRÁNKA ZAVEDENÍ A ROZVOJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
8. VYUŽÍT ČI NEVYUŽÍT KONZULTANTY?
9. CO BUDE NÁSLEDOVAT?
Vybraná dílčí témata aneb proč především zvolit tuto knihu:
- Zhodnocení procesního řízení z hlediska přínosů
- Negativa spojená s implementací procesního řízení
- Vlastnosti a účel moderních systémů měření výkonnosti
- Změny podoby procesů, stylu práce a důsledky pro firmu
- Výběr procesů pro reengineering a postup jeho realizace
- Pět zásadních charakteristik úspěšných projektů reengineeringu
- Fáze implementace procesního řízení
- Vize procesně řízené firmy a stanovení cílů
- Komunikace transformační vize a získání lidí pro spolupráci
- Vytvoření konceptu (nového) procesu
- Implementace procesů, které prošly reengineeringem
- Které procesy musí firma zavést, aby byla dlouhodobě úspěšná?
- Architektura BPM
- Od reengineeringu ke skutečnému managementu procesů
- Úvod k lidské stránce zavádění procesního řízení
- Úloha řídicího výboru a požadavky na jeho členy
- Odpovědnost a kompetence vlastníka procesu
- Sestavování a úloha procesního týmu
- Úloha speciálního oddělení procesního řízení
- Jak vypadá procesní organizační struktura?
Poslední, devátá kapitola je pohledem budoucna.
Autor ji nazval "CO BUDE NÁSLEDOVAT?"
- Jaké procesy musí v každé organizaci dosahovat špičkové světové výkonnosti?
- Neustálé zlepšování všech procesů za podpory systému měření výkonnosti
- Poskytněte svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotu
- Postavte procesy na první místo
- Vytvořte funkční systém měření výkonnosti, používající klíčová měřítka
- Zbořte zdi, které dosud obklopují vaši organizaci
- Namísto vertikální integrace integrujte virtuálně
- Enterprise Processes podle Smitha a Fingara.
Po prostudování knihy dávám za pravdu autorovi anotace knihy, který na stránkách GRADY tvrdí, že jak manažeři a podnikatelé, tak vysokoškolští studenti, získali v knize Filipa Šmídy praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě.

12.4.08

Overview of BPM Capabilities ( ENG )

Autor Galen Gruman, CIO, ve svém článku nazvaném "Put the Emphasis on "P" for Process in Business Process Management", odkazuje na tabulku se zajimavým obsahem.
Nabízí ji slovy:
"Download a one-page "Overview of BPM Capabilities," from The Hartford insurance company written to help managers think about using business process management software."
V tabulce jsou zařazeny následující funkce, které může BPM software pokrýt:
- Process Modeling
- Composite Applications
- Data Store
- Business Activity Monitoring
- Automate Manual Processes
- New Business Functions
- Out-of-box functionality
- Work Routing- OLAP Reporting
- Simulation
U každé funkce jsou uvedeny: přednosti, nedostatky a IT doporučení.
Obsah tabulky hovoří sám za sebe. Stáhnout si tabulku můžete přímo z webu do MS PowerPointu na svém počítači. Jde o soubor s 1 snímkem ve formátu ppt.
Adresa stránky s tabulkou je TATO.

Možná Vás však upoutá i článek obsahující odkaz na uvedenou tabulku.
Apeluje totiž na to, aby v BPM byl kladen důraz na "písmeno P".
Webovou stránku s uvedeným článkem, najdete na adrese: ZDE-ZDE

Pozor na zkratky!

Pod názvem "BPM nás baví -:)" se na portálu Reengine.cz můžete dočíst co všechno může znamenat zkratka BPM.
Proto, až s Vámi někdo bude hovořit o BPM, je potřeba si nejprve ujasnit, co vlastně má na mysli, neboť BPM může znamenat (kromě jiného také): pokračování na webové stránce ZDE-ZDE

Pozor na smrtelné hříchy!

Martin Rubina si v článku, který byl opublikován v BW 2. ledna 2007, postavil otázku, která bude zřejmě stále aktuální. "Co lze skutečně očekávat od procesního řízení v praxi". Autor nazval svůj článek "Neztraťte se v procesech".
V úvodu svého článku se autor ptá: v kolika podnicích skutečně metody procesního řízení fungují a přináší dlouhodobé efekty? Jde bezesporu o otázky, na které můžeme v mnoha případech zaznamenat příliš obecné, až skoro vyhýbavé odpovědi.
Autor článku zdůrazňuje především význam aktivní účasti top managementu při tvorbě firemní strategie, při stanovení jasných a měřitelných cílů firmy. Současně zdůrazňuje měřitelnost cílů pro zajištění průběžné zpětné vazby o míře jejich dosahování – pro řízení strategie. Navrhuje pozměnit známé tvrzení „co chci řídit, musím měřit“ na „co chci zlepšit, musím měřit“.
Úspěch či neúspěch snažení zavést metody procesního řízení je podle autora určován především aktivní účastí, osobní angažovaností a reálným zájmem top managementu tyto metody řízení opravdu uplatňovat. Požadavek opodstatňuje významem firemních cílů pro určení oblastí klíčových procesů vyžadující potřebné zlepšení, oblastí do kterých by potom mělo být namířeno maximum inovačního potenciálu.
Všichni to pravidlo delší dobu slyšíme a čteme, nejspíš s tím většinou i souhlasíme a přesto ho mnohde znovu a znovu ignorujeme - v dobré víře, že "u nás to přece zvládneme". Řada lidí kolem BPM je již na toto téma svým způsobem až alergická. Nejednou jsou úvahy na toto téma zařazovány do obecné teorie. Až do chvíle, kdy se právě v praxi ukáže, že nerespektování tohoto pravidla je hříchem smrtelným.
Druhým pravidlem, ktere s prvním souvisí, je podle autora článku požadavek na jasné zadání projektu. Firma musí nejprve jasně stanovit, čeho chce v určitém čase uplatněním BPM skutečně dosáhnout. Procesní řízení je potom vhodným nástrojem jak těchto strategických záměrů efektivně docílit. Bez konkrétního a jasně formulovaného zadání je úspěšné zavedení procesního řízení ohroženo.
Autor upozorňuje na zkušenost, podle které bez určení klíčových procesů pro další optimalizaci hrozí nebezpečí rozmělnění inovační energie do snahy o plošné zlepšování. Rychlé a přímo měřitelné zlepšení procesů považuje autor za důležité i pro průběžnou komunikaci výsledků projektu. Prokazatelné zlepšení procesů znamená další motivaci projektových (procesních) týmů, ale především zvyšuje podporu top managementu pro další pokračování projektu a procesního řízení vůbec.
Celý článek si můžete ve formátu PDF ( 350 KB ) stáhnout na TÉTO adrese.

"Round-trip BPM"

Na portále Business Worldu najdeme článek autorů Jiřího Bíby a Jakuba Dadáka s názvem "Životní cyklus úspěšného nasazení BPM", který doporučuji vaší pozornosti. Publikován byl 23.04.2007, takže by měl odrážet aktuální situaci.
Autoři se věnují řešení dvou problémů při zavádění BPM, které považují v souvislosti s tématem za nejdůležitější:
1. specifikace problému ze strany zadavatelů je pro IT nesrozumitelná a často se zásadně mění v čase implementace z důvodu nutnosti jeho dopracování. Nerespektuje se také výchozí stav IS anebo dokonce v zadání chybějí části procesů a informačních modelů.
2. příliš složitá, drahá a málo flexibilní správa dokumentace procesů a jejich implementace v IT způsobená nemožností automatizovaného převodu změn mezi výše uvedenými hlavními fázemi BPM.

Článek má následující strukturu:
a) - Jak získat správné zadání
b) - Implementace a správa
c) - Repozitář modelu procesů
Z jednotlivých částí vybírám a cituji:
ad a) autoři hovoří o dvou cestách ke "kontraktu" businessu s IT:
- "Byznys tak s IT uzavírá „kontrakt“. Čím lepší je zadání ze strany byznysu, tím lepší mohou být i služby na straně IT." Autoří uvádí dvě cesty jak se k takovému "kontraktu" dostat:
1. Postupně popisovat procesy, modely a metriky v jednotlivých obchodních doménách a takto dokumentované je zadávat k implementaci.
2. Adoptovat dostupný byznys model, který upravíme podle situace.
Přístup č. 2 považuje autor za výhodnější pro postupnou implementaci i tím, že umožňuje naplánování „roadmapy“ zavádění BPM na straně byznys zadavatelů bez nutnosti základních změn v průběhu implementace.
ad b) Autoři charakterizují proces implementace a správy takto:
"V centru veškerého dění je proces. V první fázi je proces navržen byznys architektem. Jsou definovány jednotlivé kroky a aktivity procesu a případně i podmínky větvení a cykly. Proces je dále ohodnocen z hlediska trvání jednotlivých kroků, požadavků na lidské zdroje, odhadovaných nákladů, četností realizace tohoto procesu a také požadavků na SLA technických
služeb. Ve zvolených uzlech procesu jsou stanoveny KPI pro klíčové parametry procesu, které budou v produkci sbírány, monitorovány a ze kterých se budou tvořit statistiky, jako podklad pro jejich vyhodnocování."
ad c) Význam repozitáře hodnoti autoři takto:
"Repozitář modelu se stává základním komunikačním rozhraním mezi byznysem a IT a zajišťuje zcela plynulý a 100% konzistentní přenos byznys požadavků do IT realizace. Díky tomu je přesně definována jak kompetence, tak i zodpovědnost jednotlivých rolí a nemůže při IT realizaci dojít k nebezpečně velkému odchýlení od původních byznys požadavků".
Na závěr autoři uvádí svoji zkušenost, podle které:
"... vhodným přístupem k nasazení BPM v organizaci může být výběr vhodného byznys modelu, který poslouží jako referenční „to be“ model, ke kterému bude řešení v jednotlivých přírůstcích konvergovat."
Článek je stručný, věcný, stojí za prostudování a určitě poslouží k zamyšlení.
Najdete ho na portálu Business World a dostanete se k němu využitím TOHOTO odkazu.

Procesní controlling

Na webovém portále Business Worldu jsem našel stručný článek Michaela Hanke věnovaný procesnímu controllingu. Byl opublikován 31. ledna 2008. Níže uvádím webovou adresu na které si lze přečíst plné znění článku, z kterého vybírám pouze pár vět k zamyšlení:
- "Pojmy jako procesy, procesní přístup, procesní orientace a procesní řízení se stále častěji stávají pouhými otřepanými frázemi a procesy jako takové jsou mnoha lidmi chápány hlavně jako marketingový nástroj."
- "Někteří dodavatelé softwarových řešení to s označeními svých produktů nálepkami typu "procesně orientované řešení" poněkud přehánějí a mnohdy o moc víc než o chytrý prodejní tah ani nejde"
V odpověď na otázku co je procesní controlling upozorňuje:
- "Procesní controlling se totiž opírá o něco, co existuje a svým způsobem funguje v každé organizaci. A tím jsou firemní informační systémy, aplikace a jejich databáze (úložiště dat)."
- "Vidíme tedy, jak reálné procesy SKUTEČNĚ probíhají. Proaktivním sledováním realizace objednávek (a obecně řečeno, jakýchkoli procesů, které jsou pro organizaci důležité) lze předcházet celé řadě potenciálních problémů, které by (pokud by nastaly) mohly způsobit organizaci značné komplikace. A pokud i přesto nastanou, lze alespoň zpětně dohledat příčiny problémů a získat ponaučení pro příště."
V závěru článku M. Hanke upozorňuje: "Je zřejmé, že procesní controlling, jakožto mocný nástroj pro řízení výkonnosti firmy, se do organizace nezavede sám....".
Řada myšlenek článku má poněkud provokativní nádech a vzbudí diskuzi. Proto stojí za pozornost.
Článek najdete na portálu Business World a to ZDE-ZDE.

11.4.08

Procesní řízení - IPM Plzeň

Institut průmyslového managementu, s.r.o., www.ipm-plzen.cz, nabízí k volnému stažení řadu prezentací přednášek týkajících se procesního řízení.
Z bohaté nabídky vybírám a doporučuji prezentaci:
"PROCESNÍ MANAGEMENT" určenou pro posluchače Fakultu strojní - ZČU v Plzni.
Autorem prezentace je Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
Adresa stránky pro download prezentací je: ZDE-ZDE

10.4.08

Definování procesů podle LBMS

Firma LBMS nabízí kurz Modelování a zdokonalování procesů. Podle anotace je kurz koncipován jako úvodní seznámení se s problematikou radikálního i průběžného zdokonalování procesů organizace se zaměřením na klíčové techniky modelování a vyhodnocování procesů.
Na webové stránce věnované kurzu je nabízena k volnému stažení ukázka jedné kapitoly z dokumentace kurzu. Jde o kapitolu nazvanou "Definování procesů". Naznačuje přístup firmy LBMS k tématu procesní řízení. Jde o pdf soubor obsahující 11 slajdů.
Ke stažení je na stránce ZDE-ZDE.

Procesní řízení - jak si stojí firmy v ČR?

Pod tímto názvem byl v říjnu 2005 opublikován článek, který napsala dvojice autorů: Řepa Václav a Zámečníková Jana.
Podle anotace uveřejněné na portálu ČSSI článek rozebírá výsledky průzkumu stavu procesního řízení v českých firmách. Průzkum, uskutečněný na přelomu května a června 2005, byl zaměřen na zjištění jak stavu zavedení procesního řízení, tak především na zjištění stavu „kultury řízení“ firem celkově. Byla tak zjišťována nejenom existence procesního řízení ve firmě, ale i jeho pojetí, metodické zajištění a míra infiltrace systému řízení procesním přístupem vůbec. Výsledky průzkumu jsou zobecňovány a promítány do budoucna ve smyslu odhadu vývojových trendů. Cílem článku je presentace výsledků průzkumu stavu procesního řízení v českých firmách, zmiňovaného v úvodníku tohoto čísla, a jejich diskuse v kontextu informací o stavu této oblasti ve světě, čerpaných převážně ze zdrojů společnosti Gartner.
V závěru článku je uvedena informace, podle které by měly být výsledky průzkumu v následujících letech dostupné na adrese: http://bpr.panrepa.org/. ( Nepodařilo se mi je najít. )
Dva a půl roku je poměrně dlouhá doba, během které jistě došlo k dalšímu posunu v charakteristikách situace v procesním řízení v ČR, přesto se domnívám, že článek zalouží pozornost kvůli zvolenému přístupu.
Plné znění článku s celou řadou výmluvných grafů, najdete na adrese: ZDE-ZDE

9.4.08

Řízení procesů versus procesní řízení ( V. Řepa )

Inovátoři jsou vesměs lidé netrpěliví. Nadšení pro změnu u nich působí často jako droga. Mnoho chyb vzniká tím, že spěchající inovátoři uznávají pouze detailní postupy inovace, připravené a odzkoušené metodiky, zatím co strategicko-taktické úvahy je znervózňují a první fáze inovačního cyklu by nejraději přeskočili. Marně se někdy snažím vysvětlit svým posluchačům ( zejména v kombinovaném studiu ), že právě proto, že jsem musel ve své někdejší funkci vedoucího podnikového výpočetního centra, řešit stovky praktických detailních problémů, zdůrazňuji význam promyšleného přístupu k cílům každého inovačního projektu. Právě proto si cením každé smysluplné úvahy, která dává šanci minimalizovat chyby zaviněné nedomyšleným rozhodováním ve výchozích fázích projektu. K takovým úvahám řadím text doc. V. Řepy, uveřejněný na stránkách BPMportálu.
Odpověď na otázku postavenou v záhlaví textu není podána srovnáním definic, což může někoho překvapit, případně i rozzlobit. Odpověď je „skryta“ ve vysvětlení několika základních otázek souvisejících s BPR.
Text má rozsah několika málo stránek, takže se s ním může každý seznámit v plném znění. Proto vybírám pouze několik citátů, které naznačují rovinu zkoumání problému:
Úvaha V. Řepy směřuje k odpovědi na zásadní otázku:
„JAK UČINIT FIRMU DOSTATEČNĚ PRUŽNOU, SCHOPNOU CELÝM SVÝM ORGANISMEM RYCHLE REAGOVAT NA NEUSTÁLÉ A PRINCIPIÁLNÍ ZMĚNY PROSTŘEDÍ - POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ, ALE I CHOVÁNÍ KONKURENCE?
A to principiálně, tedy tak, aby se konkurenční spirála stala, namísto hrozbou, z níž není úniku, hybnou silou rozvoje firmy?“
„ … mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými procesy formou jejich průběžného zlepšování. Tento přístup je založen na porozumění a měření stávajícího procesu a z toho přirozeně vyplynuvším podnětům k jeho zlepšování. Můžeme zde mluvit o jakémsi „přirozeném procesním přístupu“
„… od počátku devadesátých let desátého století minulého tisíciletí je zde zcela dominantním faktor, jenž potřebu zlepšovat podnikové procesy akceleruje až k nesnesitelnosti. Mluvím o technologii.“
„ … přestaneme v řízení firmy preferovat záležitosti statické a druhotné, … a namísto toho učiníme základem řízení firmy to, co je přímo podstatou jejího chování – přirozené řetězce vzájemně souvisejících činností – business procesy. Vše ostatní je tu proto, aby business procesy – tento naprostý základ fungování a řízení každé firmy – podporovalo, je jejich podporou, infrastrukturou, a to včetně tradičně preferované organizační struktury.“
„Je obtížné, spíše nemožné, stanovit jeden universální přístup, vhodný pro každého v každé situaci. Zkušenosti naopak ukázaly, že velkou výzvou je umět vybrat / vytvořit si metodu, která zajistí dosažení žádaných výsledků, jakož i umět ji v daných okolnostech dobře použít.“
Autor upozorňuje na potřebu respektování rozdílů v očekávání různých subjektů při inovaci procesů:
- Jak by měl proces vypadat?
- Jak chtějí zákazníci, aby vypadal?
- Jak chtějí zaměstnanci, aby vypadal?
- Jak vypadá u významných konkurentů?
- Jak ještě bychom mohli novou technologii využít?
„ … nemáme na výběr mezi radikálním reengineeringem a postupným zlepšováním. Nejedná se totiž o alternativy, ale o vzájemně se doplňující fáze vývojového cyklu organizace.“
V dalším textu autor zdůrazňuje dvě další kardinální otázky:
- JAK VYTVOŘIT PROCESNÍ OBRAZ FIRMY?
- KTERÉ ČINNOSTI A V JAKÝCH SOUVISLOSTECH POVAŽOVAT ZA PODSTATNÉ?“
„ … Jediným opravdu universálně platným a absolutním rozlišením procesů, které přímo sleduje základní smysl procesního řízení je pak klasifikace na procesy hlavní a podpůrné.“
„ … Ousourcing je … druhou stranou mince procesního řízení.“
Na závěr článku staví autor dvě důležité otázky, u nichž odkazuje na svoji knihu „Podnikové procesy“, která vyšla nedávno v 2. přepracovaném vydání. Jde o otázky:
- JAK VYPADÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESNĚ ŘÍZENÉ FIRMY?
- JAK MÁ BÝT POJAT JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM?
Plné znění článku doc. Václava Řepy najdete na portálu „BPMportal“. Na webové adrese: ZDE-ZDE

BPM a řízení inovací

V roce 2007 vydal Computer Press v českém překladu knihu 3 autorů: Joe Tidda, Johna Bessanta a Keith Pavitta, s názvem "Řízení inovací" a s podtitulkem "Zavádění technologických, tržních a organizačních změn". Obsah knihy má hodně co říci k tématu "procesní řízení". Problematika BPM je tématu inovace velmi blízká, neboť rozhodující část problémů BPM souvisí v praxi s výraznými inovačními změnami. Znalost základního know-how z oblasti řízení inovací, stejně jako projektového managementu je při inovaci BPM velkou výhodou.
Inovace je pravděpodobně nejobtížnějším prvkem podnikatelské aktivity z hlediska řízení a plánování. Autoři knihy nabízejí čtenáři jasný, systematický a integrovaný systém, který zájemcům pomůže toto náročné téma zvládnout. Kladou si za cíl vybavit čtenáře znalostmi potřebnými pro pochopení inovací a dovednostmi potřebnými pro řízení inovací na operační i strategické úrovni. Kniha Řízení inovací najde široké uplatnění u manažerů z praxe jak v sektoru průmyslové výroby, tak v sektoru služeb.
V knize je podán ucelený systém pro integraci řízení technologických, tržních a organizačních změn. Obahuje poznatky o řízení výzkumu a vývoje, řízení výroby a operací, řízení marketingu, produktový nebo organizační rozvoj. V knize nechybí příklady dobrých, ale také špatných metod, pocházejících z praxe různých odvětví a různých zemí. Výklad se ve značné míře opírá o materiály z odborného výzkumu.
Stručný obsah knihy:
1 Klíčové otázky při řízení inovací
2 Inovace jako řídicí proces
3 Základní přístupy k tvorbě inovační strategie
4 Pozice: národní a konkurenční prostředí firmy
5 Cesty: využití možných technologických směrů
6 Procesy: integrací ke strategickému učení
7 Získávání poznatků z trhu
8 Získávání poznatků prostřednictvím aliancí
9 Řízení interních procesů
10 Učení prostřednictvím podnikání podniku (Corporate Ventures)
11 Budování inovativní organizace
12 Vytváření nových inovativních firem
13 Integrační přístup k řízení inovací
Výkladový slovník
Z detailního obsahu vybírám osnovu 2 kapitol, které mají k inovaci směřujícím k BPM blízko:
Řízení interních procesů
- Realizace efektivního průzkumu
- Realizace efektivní volby a tvorba strategií
- Efektivní získávání znalostí
- Řídicí postupy při implementaci inovací
- Uvedení inovace na trh
- Proces učení a re-inovace
- Když nastanou podmínky diskontinuity
- Za hranicemi individuálního podniku
Budování inovativní organizace
- Sdílená vize, vedení a vůle inovovat
- Vhodná organizační struktura
- Klíčoví jednotlivci
- Podpora vzdělávání a personálního rozvoje
- Vysoké zapojení do inovací
- Efektivní týmová práce
- Kreativní klima
- Externí zaměření
- Rozsáhlá komunikace
- Učící se organizace
- Za hranicemi organizace
- Budování inovativní organizace v podmínkách diskontinuity
Více se o knize dozvíte: ZDE-ZDE

8.4.08

Podnikové procesy - kniha GRADY

Kniha s podtitulkem "Procesní řízení a modelování" od Václava Řepy, vyšla v GRADĚ v druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. V. Řepa je dobře známým autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a dvou monografií, řady vysokoškolských skript, množství odborných statí a příspěvků na mezinárodních konferencích. V novém vydání jeho knihy naleznete:
-
nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů,
- zohlednění této změny v textu,
- zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace,
- aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů
a další aktuální poznatky.
Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT.
Kniha mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
Na webu GRADY najdete 6 stran ukázek a podrobný obsah knihy.
Stručný obsah knihy:
1. Podnikové procesy
2. Metodiky procesního reengineeringu
3. Projekty reengineeringu procesů
4. Základní náležitosti modelování procesů
5. Metody a techniky modelování podnikových procesů
6. Standardy pro modelování podnikových procesů
7. Základní principy a pravidla metodik vývoje informačního systému
8. Analýza podnikových procesů v kontextu vývoje informačního systému
9. Metodický postup modelování podnikových procesů
10. Technika modelování procesů (Process Diagram Technique - PDT)
Příloha 1: Případová studie použití metodiky modelování a analýzy podnikových procesů - Model vybraných objektů a jejich životních cyklů - Model vybraných procesů z procesní oblasti stavebního úřadu
Příloha 2: Přehled nástrojů pro modelování podnikových procesů

BPM ve Wikipedii

Pojem "procesní řízení" je ve Wikipedii ( v české verzi otevřené encyklopedie ) zastoupen zatím pouze definicí. V řadě článků věnovaných procesnímu řízení nacházíme na tuto definici odkaz. Zajímavé je, že se kolem tohoto pojmu na stránce encyklopedie zatím nerozvinula žádná diskuze. Takže máme šanci být mezi prvními, kdo by se ji pokusil obohatit. Myslím, že si to procesní řízení v dnešní době určitě zaslouží.
Více na adrese: ZDE-ZDE

Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru


O procesním řízení a zejména o projektovém řízení, se můžeme poučit z řady zdrojů. Bohužel jde většinou buď pouze o projektové nebo pouze o procesní řízení. Současný management firem a institucí při inovaci řídících systémů však nejvíce postrádá know-how pokrývající projektový přístup k přechodu od funkčního k procesní muřízení. Proto považuji za velmi potěšující, že v posledních týdnech CPress přináší na trh původní práci českých autorů nazvanou: "Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru". Vzhledem k právě řečenému uvádím dále:
- ukázku osnovy 3. kapitoly a
- výňatek z anotace knihy na webu CPressu.
PDF soubor s detailním obsahem knihy a s úvodem, si můžeme stáhnout z portálu CPressu -
www.cpress.cz.
Ukázka osnovy 3. kapitoly
JAK POSTUPOVAT PŘI ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE
- Strategické plánování zavádění procesního řízení
- Příprava projektu zavádění procesního řízení
- Zpracování logického rámce projektu
- Co ovlivňuje úspěch projektu – Kritické faktory úspěchu projektu
- Popis současného stavu procesů
- Charakteristika a východiska modelování
- Postup procesního modelování
- Identifi kace oblastí a skupin procesů – hlavní, řídící, podpůrné
- Identifi kace jednotlivých procesů a zjištění informací o procesech
- Rozdělení procesu do subprocesů
- Detailní popis každého procesu
- Kontrola konzistence
- Procesní analýzy
- Benchmarking
- Návrh cílového stavu procesů a organizačních změn
- Příprava a zavedení cílového stavu procesů a organizačních změn
- Průběh změny – Demingův cyklus – PDCA cyklus
- Základní fáze reengineeringového projektu
- Zkušenosti z projektů zavádění procesního řízení
- Projekt Audit na vybraných ministerstvech Slovenské republiky
- Projekt optimalizace organizační struktury Magistrátu města Ostravy
- Metodický přístup k procesnímu auditu v rámci reformy a modernizace ústřední státní správy České republiky
Co se v knize dozvíte (podle anotace knihy na webu vydavatele - CPressu):
- proč bychom měli řídit procesně a ne funkčně, jaké výhody nám to přinese,
- jak zavést procesní řízení do organizace veřejné správy,
- v čem spočívá podstata procesního modelování,
- které jednotlivé fáze modelování rozeznáváme a kdy kterou realizovat, abychom získali objektivní výsledky a mohli se správně rozhodovat,
- jak měřit procesy výkonnosti organizací s využitím modelu CAF a EFQM,
- co rozumíme analýzou a co optimalizací procesu,
- jaké metody můžeme uplatnit při provádění procesní analýzy,
- jak výsledky analýzy aplikovat v praxi, abychom procesy vylepšili a zrychlili.
Na konci publikace jsou zařazeny příklady a případové studie vztahující se k oblasti procesního řízení, které doplňují výklad.
Původní recenzi knihy najdete během několika dnů v rubrice RECENZE na mém portálu.

Management procesů - průvodce manažéra kvality

Kniha "Management procesů" vyšla v nakladatelství Verlag Dashofer s podtitulkem "Průvodce manažera kvality". Autory jsou - Doc. Ing. Alois Fiala CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů. Formát: A5, počet stran 650.
Příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes ( upoutávka je z 3/07 ! ) vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000.
Příručka nabízí odpověď na následující otázky:
- Jak dosáhnout maximální efektivity podniku a zisku?
- Jak používat optimalizační metody řízení podniku?
- Jak nakládat s jednoduchými metodami a zásadami řízení?
- Jak použít náročnější optimalizační metody pro řešení rozsáhlých projektů?
- Jak modelovat organizační soustavy a procesy?
Publikace může být dobrým pomocníkem nejen pro ty, kteří v této oblasti již pracují ( slouží k rozšíření jejich obzoru ), současně poskytuje dostatek informací i pro začátečníky. Příručka obsahuje praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby přinášely maximální užitek. Příručka poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat. Tištěná příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000. Důraz je kladen na systémový přístup, procesní řízení, na zabezpečení ochrany životního prostředí (ISO 14001), na ochranu zdraví a bezpečnosti (OHSAS 18001).
Podrobný obsah najdete na adrese: ZDE-ZDE
Příručku doprovází software na CD-ROM, který umožňuje rychlé vyhledávání, editaci a tisk. Prostřednictvím pravidelných aktualizací vydávaných 4x ročně ( placená služba ) vydavatel zajišťuje čtenářům aktuální přehled.
Přehled posledních 23 aktualizací najdete na adrese ZDE-ZDE
Upoutávka byla na portálu AKA MONITOR vystavena v březnu 2007, najdete ji ve weblogu NOVÉ KNIHY, na adrese:
http://www.akamonitor.cz/2007_03_01_arch_news.htm

Původní recenze knih týkajících se procesů a procesního řízení

Procesy a procesní řízení patřily k tématům, které poutaly moji pozornost delší dobu a tak se na portálu AKA MONITOR postupně objevilo 6 recenzí českých knih, které se - z různých pohledů - této tématice věnují. Uvádím odkazy, obsahující: název knihy, vydavatele, autora a webovou adresu, na které recenzi na mém portálu najdete:
---
Znalostní management a proces jeho zavádění
Průvodce pro praxi
Vladimír Bureš, Grada
http://www.akamonitor.cz/bures.htm
---
ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH PROCESÚ
Jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů
Larry Bossidy & Ram Charan, Management Press
http://www.akamonitor.cz/bossidy1.htm
---
VEDENÍ PROCESU ZMĚNY
Osm kroků úspěšné transformace podnikuv turbulentní ekonomice
John P. Kotter, Management Press
http://www.akamonitor.cz/kotter1.htm
---
Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů
(Facility Management)
V.K.Vyskočil, O. Štrup, Profesional Publishers
http://www.akamonitor.cz/fama.htm
---
Řízení vztahů se zákazníky
Procesy, pracovníci, technologie
Jan Dohnal, Grada
http://www.akamonitor.cz/CRM_G.htm
---
ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PROCESNÍM ŘÍZENÍM NÁKLADÚ
Vladimír Staněk, Grada
http://www.akamonitor.cz/vykon1.htm
---
Úplný seznam mých původních recenzí najdete využitím rozcestníku na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

7.4.08

Procesní řízení kontra organizační struktury a funkce

Článek s uvedeným názvem, jehož autorem je Norbert Žid, vyšel v říjnu 2006 a je pro registrované členy České společnosti pro systémovou integraci volně ke stažení na portálu ČSSI -ZDE-ZDE
Cituji z abstraktu článku:
"Pozornost, která je již delší dobu věnována procesní orientaci samotného řízení i při rozvoji a užití informačních systémů, je vyvolávána trvalým tlakem na zefektivňování řízení, resp. řídících a obchodních procesů, zvyšování celkové výkonnosti a flexibility organizací, zejména ve vztazích k externím partnerům. Otázky racionalizace podnikových procesů však nestojí samy o sobě, ale musí být řešeny v kontextu dalších významných hledisek, jako jsou organizační struktury, personální zdroje a jejich rozvoj nebo legislativní změny. Příspěvek se snaží postihnout tento širší kontext řešení a nejrůznější aspekty, které je nezbytné brát v oblasti procesního modelování a procesního reenginneringu v úvahu. Současně presentuje i některé aktuální zkušenosti z veřejného sektoru i komerční sféry, které zde uváděné principy dokumentují."

Procesní řízení v organizaci

Pod tímto názvem najdete na webu stručný článek dvou níže uvedených autorů, kteří se snaží napovědět co se skrýva za pojem procesní řízení a co lze od procesního řízení v praxi očekávat?
Mezititulky:
- ÚSKALÍ ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
- ÚLOHA TOP MANAGEMENTU
- KLÍČOVÁ ROLE VLASTNÍKA PROCESU
- CO DŘÍVE A CO POTOM?
naznačují orientaci pozornosti autorů.
I když si při zběžném pohledu na text možná řeknete: "samé známé věci", nad jednou myšlenkou autorů, uvedenou v závěru článku, se stojí za to důkladně zamyslet. Cituji:
"Během úvodního projektu musejí vlastníci procesů pochopit podstatu procesního přístupu k řízení a současně je nutno v nich aktivovat přirozenou snahu vyhledávat a vytěžovat příležitosti ke zlepšování. Tento krok je poměrně důležitý pro překlenutí fáze ukončení projektu a návrat jeho účastníků ke každodenní manažerské práci."
Autoři: Zdeněk Kocourek a Lenka Odehnalová.
Článek najdete na adrese: ZDE-ZDE

CMM – model hodnocení vyspělosti procesů

Jak poznat vyspělé procesy? Tuto otázku si klademe především v souvislosti s požadavky na skutečný přínos námahy spojené se zaváděním a rozvojem procesů. Podle článku Tomáše Hrůzy, publikovaného v 11/07 vydání měsíčníku ITSystems, najdeme odpověď ve známé ( v IT rozšířené)metodě zvané Capability Maturity Model (CMM).
Jde o obecný model vyhodnocení procesů, který se používá pro mnohé účely, přičemž procesní řízení je jedním z nich. Pomocí CMM je možno v oblasti řízení IT služeb (IT service management, ITSM) mapovat stav procesů a procesního řízení a souvisejících prvků jak technologických, tak znalostních a organizačních.
Výklad T. Hrůzy směřuje k třem doporučením, uvedeným na závěr článku:
"Jak tedy s CMM pracovat, abychom zjistili potřebné informace pro rozpoznání stavu našich procesů? Jako odpověď na tuto otázku mohou posloužit tři základní doporučení:
- Definujte si cíle v oblasti poskytování služeb, kterých chcete dosáhnout.
- Vyjasněte si očekávání od CMM tak, aby podpořila vaše cíle.
- Nebojte se obrátit na odborníky, kteří vám s ohodnocením vyspělosti procesů pomohou.
Zkušenosti s implementací a provozem v IT ukazují, že uvedená doporučení s podporou CMM jsou vhodným návodem ke zvyšování přidané hodnoty procesů..."
Článek najdete na adrese: ZDE-ZDE