30.4.08

BPM Done Right

15 Ways to Succeed Where Others Have Failed. Pod tímto názvem byl v dubnu 2008 opublikován PDF soubor s 10-ti stránkovým článkem, sponzorovaným firmou Software AG. Autor článku Mike Lees v něm prezentuje 15 cest ( principů ), vedoucích k úspěchu při implementaci BPM. Článek zhodnocuje negativních zkušenosti z neúspěšných projektů.
Osnova článku:
Introduction
1. Plan for Change
2. Foster a Culture of ‘Thinking Differently’
3. Don’t Make BPM an Excuse for a Headcount Reduction
4. Focus on Your Customer
5. Focus on Your Process Workers
6. Align Roles, Responsibilities and Remuneration
7. Recognize and Address BPM’s Politics
8. Secure Executive Sponsorship
9. Choose the Right Project
10. Manage Expectations
11. Select a Process Methodology
12. Implement a Balanced Approach to Technology
13. Take a Broad View of Training
14. Don’t Feel the Need To Do It All Yourself
15. Profit from Experience
Text je uveden tvrzením, že s prudce rostoucím počtem projektů na implementaci BPM, roste neméně prudce i počet nesplněných očekávání, případů "vyhozených" investic a chybných postupů.
Na TÉTO webové stránce, obsahující odkaz na PDF soubor s uvedeným článkem, je uvedena i definice BPM, sponzorovaná portálem SearchCIO.com a propagovaná on-line počítačovým slovníkem WhatIs.com.
"DEFINITION: Business process management (BPM) is a systematic approach to improving an organization's business processes. BPM activities seek to make business processes more effective, more efficient, and more capable of adapting to an ever-changing environment. BPM is a subset of infrastructure management, the administrative area of concern dealing with maintenance and optimization of an organization's equipment and core operations.A business process is a set of coordinated tasks and activities, conducted by both people and equipment, that will lead to accomplishing a specific organizational goal."