9.4.08

BPM a řízení inovací

V roce 2007 vydal Computer Press v českém překladu knihu 3 autorů: Joe Tidda, Johna Bessanta a Keith Pavitta, s názvem "Řízení inovací" a s podtitulkem "Zavádění technologických, tržních a organizačních změn". Obsah knihy má hodně co říci k tématu "procesní řízení". Problematika BPM je tématu inovace velmi blízká, neboť rozhodující část problémů BPM souvisí v praxi s výraznými inovačními změnami. Znalost základního know-how z oblasti řízení inovací, stejně jako projektového managementu je při inovaci BPM velkou výhodou.
Inovace je pravděpodobně nejobtížnějším prvkem podnikatelské aktivity z hlediska řízení a plánování. Autoři knihy nabízejí čtenáři jasný, systematický a integrovaný systém, který zájemcům pomůže toto náročné téma zvládnout. Kladou si za cíl vybavit čtenáře znalostmi potřebnými pro pochopení inovací a dovednostmi potřebnými pro řízení inovací na operační i strategické úrovni. Kniha Řízení inovací najde široké uplatnění u manažerů z praxe jak v sektoru průmyslové výroby, tak v sektoru služeb.
V knize je podán ucelený systém pro integraci řízení technologických, tržních a organizačních změn. Obahuje poznatky o řízení výzkumu a vývoje, řízení výroby a operací, řízení marketingu, produktový nebo organizační rozvoj. V knize nechybí příklady dobrých, ale také špatných metod, pocházejících z praxe různých odvětví a různých zemí. Výklad se ve značné míře opírá o materiály z odborného výzkumu.
Stručný obsah knihy:
1 Klíčové otázky při řízení inovací
2 Inovace jako řídicí proces
3 Základní přístupy k tvorbě inovační strategie
4 Pozice: národní a konkurenční prostředí firmy
5 Cesty: využití možných technologických směrů
6 Procesy: integrací ke strategickému učení
7 Získávání poznatků z trhu
8 Získávání poznatků prostřednictvím aliancí
9 Řízení interních procesů
10 Učení prostřednictvím podnikání podniku (Corporate Ventures)
11 Budování inovativní organizace
12 Vytváření nových inovativních firem
13 Integrační přístup k řízení inovací
Výkladový slovník
Z detailního obsahu vybírám osnovu 2 kapitol, které mají k inovaci směřujícím k BPM blízko:
Řízení interních procesů
- Realizace efektivního průzkumu
- Realizace efektivní volby a tvorba strategií
- Efektivní získávání znalostí
- Řídicí postupy při implementaci inovací
- Uvedení inovace na trh
- Proces učení a re-inovace
- Když nastanou podmínky diskontinuity
- Za hranicemi individuálního podniku
Budování inovativní organizace
- Sdílená vize, vedení a vůle inovovat
- Vhodná organizační struktura
- Klíčoví jednotlivci
- Podpora vzdělávání a personálního rozvoje
- Vysoké zapojení do inovací
- Efektivní týmová práce
- Kreativní klima
- Externí zaměření
- Rozsáhlá komunikace
- Učící se organizace
- Za hranicemi organizace
- Budování inovativní organizace v podmínkách diskontinuity
Více se o knize dozvíte: ZDE-ZDE