20.4.08

BPMInstitute.org

A Peer to Peer Exchange for BPM Professionals. Na níže uvedené adrese můžete najít množství cenných článků, prezentací, webcastu atd. Existují 3 úrovně členství, při čemž nejnižší úroveň členství je zdarma a přesto umožňuje přístup k cenným zdrojům. Členství přináší řadu dalších výhod. Jednou z nich je možnost získat přístup k e-časopisu "BPM Strategies Magazine (SM)", který je vydáván jednou za 3 měsíce a členům je doručován do mailové schránky. Aktuální číslo si můžete prohlížet on-line na webu BPM Institutu.
Časopis je na portálu inserován slovy:
"BPM Strategies Magazine (SM). The members-only publication of BPMInstitute.org, BPM Strategies Magazine (SM) is produced quarterly for our Members in print digital versions.
Each issue features:
- Articles from industry leading Experts, Analysts, and Authors
- In-depth Case Studies from World Class Organizations
- Community updates from BPMInstitute.org Editor & Founder Gregg V. Rock
- Quick Facts including: Survey Results, Poll Results, upcoming events and announcements
- Recently announced our new "SOA Strategies" section.
Určitě se přesvědčíte o tom, že jde o cenný zdroj poznatků. Vzhledem k tomu, že jde o "Peer to Peer Exchange", můžete portálu nabídnout i vlastní texty.
Portál BPM Institutu najdete na TÉTO adrese: