7.4.08

CMM – model hodnocení vyspělosti procesů

Jak poznat vyspělé procesy? Tuto otázku si klademe především v souvislosti s požadavky na skutečný přínos námahy spojené se zaváděním a rozvojem procesů. Podle článku Tomáše Hrůzy, publikovaného v 11/07 vydání měsíčníku ITSystems, najdeme odpověď ve známé ( v IT rozšířené)metodě zvané Capability Maturity Model (CMM).
Jde o obecný model vyhodnocení procesů, který se používá pro mnohé účely, přičemž procesní řízení je jedním z nich. Pomocí CMM je možno v oblasti řízení IT služeb (IT service management, ITSM) mapovat stav procesů a procesního řízení a souvisejících prvků jak technologických, tak znalostních a organizačních.
Výklad T. Hrůzy směřuje k třem doporučením, uvedeným na závěr článku:
"Jak tedy s CMM pracovat, abychom zjistili potřebné informace pro rozpoznání stavu našich procesů? Jako odpověď na tuto otázku mohou posloužit tři základní doporučení:
- Definujte si cíle v oblasti poskytování služeb, kterých chcete dosáhnout.
- Vyjasněte si očekávání od CMM tak, aby podpořila vaše cíle.
- Nebojte se obrátit na odborníky, kteří vám s ohodnocením vyspělosti procesů pomohou.
Zkušenosti s implementací a provozem v IT ukazují, že uvedená doporučení s podporou CMM jsou vhodným návodem ke zvyšování přidané hodnoty procesů..."
Článek najdete na adrese: ZDE-ZDE