25.4.08

Inovační inženýrství

Technická univerzita v Liberci realizuje, (v rámci magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“), projekt nového studijního oboru „Inovační inženýrství“ (Innovation Engineering). Obor na TUL garantuje Katedra částí a mechanismů strojů. Na níže uvedené adrese je k dispozici PDF soubor s detailním studijním plánem dvouletého ( navazujícího ) magisterského studijního programu se zaměřením na inovaci procesů.
Autoři projektu definují obor "Inovační inženýrství" takto:
"Jde o systematický přístup, zajišťující efektivní transformaci primární inovační myšlenky do podoby výrobku uplatněného na trhu. Je založeno na souběžnému navrhování produktů a souvisejících procesů (včetně výroby, logistiky a servisu) a pokrývá tedy všechny důležité fáze životního cyklu od konceptu k zavádění výroby.
Inovační inženýrství je založeno na těchto principech:
- zaměření na celý životní cyklus výrobku
- proces je stejně důležitý jako produkt
- sdílení informací při plánování výrobku a procesu
- pečlivý převod požadavků trhu do charakteristik výrobků
- využití projektového managementu
- důraz na více konceptů a jejich hodnocení
- kvalita a produktivita již v návrhu
- souběžný návrh výrobku a výrobního procesu
- využívání týmů
- důraz na komunikaci a její formy
- využívání možností CA-technologií a IT."
( konec citátu )
V studijnímm plánu najdete následující předměty:
-Inovační inženýrství
- Principy návrhu výrobků
- Projekt I
- Řízení projektů
- Metody technické tvůrčí práce
- Projekt II
- Projektování procesů I
- Technická komunikace
- Ekonomika a řízení strojírenského podniku
- Logistika v průmyslové praxi
- Analýza procesů
- Technologické postupy
- Projektování procesů II
- Simulace výrobních systémů
- Týmová práce
- Management jakosti

Studijní plán najdete na TÉTO adrese.

Další informace o Inovačním inženýrství na TUL najdete ZDE-ZDE.