8.4.08

Management procesů - průvodce manažéra kvality

Kniha "Management procesů" vyšla v nakladatelství Verlag Dashofer s podtitulkem "Průvodce manažera kvality". Autory jsou - Doc. Ing. Alois Fiala CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů. Formát: A5, počet stran 650.
Příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes ( upoutávka je z 3/07 ! ) vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000.
Příručka nabízí odpověď na následující otázky:
- Jak dosáhnout maximální efektivity podniku a zisku?
- Jak používat optimalizační metody řízení podniku?
- Jak nakládat s jednoduchými metodami a zásadami řízení?
- Jak použít náročnější optimalizační metody pro řešení rozsáhlých projektů?
- Jak modelovat organizační soustavy a procesy?
Publikace může být dobrým pomocníkem nejen pro ty, kteří v této oblasti již pracují ( slouží k rozšíření jejich obzoru ), současně poskytuje dostatek informací i pro začátečníky. Příručka obsahuje praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby přinášely maximální užitek. Příručka poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat. Tištěná příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000. Důraz je kladen na systémový přístup, procesní řízení, na zabezpečení ochrany životního prostředí (ISO 14001), na ochranu zdraví a bezpečnosti (OHSAS 18001).
Podrobný obsah najdete na adrese: ZDE-ZDE
Příručku doprovází software na CD-ROM, který umožňuje rychlé vyhledávání, editaci a tisk. Prostřednictvím pravidelných aktualizací vydávaných 4x ročně ( placená služba ) vydavatel zajišťuje čtenářům aktuální přehled.
Přehled posledních 23 aktualizací najdete na adrese ZDE-ZDE
Upoutávka byla na portálu AKA MONITOR vystavena v březnu 2007, najdete ji ve weblogu NOVÉ KNIHY, na adrese:
http://www.akamonitor.cz/2007_03_01_arch_news.htm