12.4.08

Overview of BPM Capabilities ( ENG )

Autor Galen Gruman, CIO, ve svém článku nazvaném "Put the Emphasis on "P" for Process in Business Process Management", odkazuje na tabulku se zajimavým obsahem.
Nabízí ji slovy:
"Download a one-page "Overview of BPM Capabilities," from The Hartford insurance company written to help managers think about using business process management software."
V tabulce jsou zařazeny následující funkce, které může BPM software pokrýt:
- Process Modeling
- Composite Applications
- Data Store
- Business Activity Monitoring
- Automate Manual Processes
- New Business Functions
- Out-of-box functionality
- Work Routing- OLAP Reporting
- Simulation
U každé funkce jsou uvedeny: přednosti, nedostatky a IT doporučení.
Obsah tabulky hovoří sám za sebe. Stáhnout si tabulku můžete přímo z webu do MS PowerPointu na svém počítači. Jde o soubor s 1 snímkem ve formátu ppt.
Adresa stránky s tabulkou je TATO.

Možná Vás však upoutá i článek obsahující odkaz na uvedenou tabulku.
Apeluje totiž na to, aby v BPM byl kladen důraz na "písmeno P".
Webovou stránku s uvedeným článkem, najdete na adrese: ZDE-ZDE