8.4.08

Podnikové procesy - kniha GRADY

Kniha s podtitulkem "Procesní řízení a modelování" od Václava Řepy, vyšla v GRADĚ v druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. V. Řepa je dobře známým autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a dvou monografií, řady vysokoškolských skript, množství odborných statí a příspěvků na mezinárodních konferencích. V novém vydání jeho knihy naleznete:
-
nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů,
- zohlednění této změny v textu,
- zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace,
- aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů
a další aktuální poznatky.
Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT.
Kniha mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
Na webu GRADY najdete 6 stran ukázek a podrobný obsah knihy.
Stručný obsah knihy:
1. Podnikové procesy
2. Metodiky procesního reengineeringu
3. Projekty reengineeringu procesů
4. Základní náležitosti modelování procesů
5. Metody a techniky modelování podnikových procesů
6. Standardy pro modelování podnikových procesů
7. Základní principy a pravidla metodik vývoje informačního systému
8. Analýza podnikových procesů v kontextu vývoje informačního systému
9. Metodický postup modelování podnikových procesů
10. Technika modelování procesů (Process Diagram Technique - PDT)
Příloha 1: Případová studie použití metodiky modelování a analýzy podnikových procesů - Model vybraných objektů a jejich životních cyklů - Model vybraných procesů z procesní oblasti stavebního úřadu
Příloha 2: Přehled nástrojů pro modelování podnikových procesů