12.4.08

Procesní controlling

Na webovém portále Business Worldu jsem našel stručný článek Michaela Hanke věnovaný procesnímu controllingu. Byl opublikován 31. ledna 2008. Níže uvádím webovou adresu na které si lze přečíst plné znění článku, z kterého vybírám pouze pár vět k zamyšlení:
- "Pojmy jako procesy, procesní přístup, procesní orientace a procesní řízení se stále častěji stávají pouhými otřepanými frázemi a procesy jako takové jsou mnoha lidmi chápány hlavně jako marketingový nástroj."
- "Někteří dodavatelé softwarových řešení to s označeními svých produktů nálepkami typu "procesně orientované řešení" poněkud přehánějí a mnohdy o moc víc než o chytrý prodejní tah ani nejde"
V odpověď na otázku co je procesní controlling upozorňuje:
- "Procesní controlling se totiž opírá o něco, co existuje a svým způsobem funguje v každé organizaci. A tím jsou firemní informační systémy, aplikace a jejich databáze (úložiště dat)."
- "Vidíme tedy, jak reálné procesy SKUTEČNĚ probíhají. Proaktivním sledováním realizace objednávek (a obecně řečeno, jakýchkoli procesů, které jsou pro organizaci důležité) lze předcházet celé řadě potenciálních problémů, které by (pokud by nastaly) mohly způsobit organizaci značné komplikace. A pokud i přesto nastanou, lze alespoň zpětně dohledat příčiny problémů a získat ponaučení pro příště."
V závěru článku M. Hanke upozorňuje: "Je zřejmé, že procesní controlling, jakožto mocný nástroj pro řízení výkonnosti firmy, se do organizace nezavede sám....".
Řada myšlenek článku má poněkud provokativní nádech a vzbudí diskuzi. Proto stojí za pozornost.
Článek najdete na portálu Business World a to ZDE-ZDE.