10.4.08

Procesní řízení - jak si stojí firmy v ČR?

Pod tímto názvem byl v říjnu 2005 opublikován článek, který napsala dvojice autorů: Řepa Václav a Zámečníková Jana.
Podle anotace uveřejněné na portálu ČSSI článek rozebírá výsledky průzkumu stavu procesního řízení v českých firmách. Průzkum, uskutečněný na přelomu května a června 2005, byl zaměřen na zjištění jak stavu zavedení procesního řízení, tak především na zjištění stavu „kultury řízení“ firem celkově. Byla tak zjišťována nejenom existence procesního řízení ve firmě, ale i jeho pojetí, metodické zajištění a míra infiltrace systému řízení procesním přístupem vůbec. Výsledky průzkumu jsou zobecňovány a promítány do budoucna ve smyslu odhadu vývojových trendů. Cílem článku je presentace výsledků průzkumu stavu procesního řízení v českých firmách, zmiňovaného v úvodníku tohoto čísla, a jejich diskuse v kontextu informací o stavu této oblasti ve světě, čerpaných převážně ze zdrojů společnosti Gartner.
V závěru článku je uvedena informace, podle které by měly být výsledky průzkumu v následujících letech dostupné na adrese: http://bpr.panrepa.org/. ( Nepodařilo se mi je najít. )
Dva a půl roku je poměrně dlouhá doba, během které jistě došlo k dalšímu posunu v charakteristikách situace v procesním řízení v ČR, přesto se domnívám, že článek zalouží pozornost kvůli zvolenému přístupu.
Plné znění článku s celou řadou výmluvných grafů, najdete na adrese: ZDE-ZDE