11.4.08

Procesní řízení - IPM Plzeň

Institut průmyslového managementu, s.r.o., www.ipm-plzen.cz, nabízí k volnému stažení řadu prezentací přednášek týkajících se procesního řízení.
Z bohaté nabídky vybírám a doporučuji prezentaci:
"PROCESNÍ MANAGEMENT" určenou pro posluchače Fakultu strojní - ZČU v Plzni.
Autorem prezentace je Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
Adresa stránky pro download prezentací je: ZDE-ZDE