7.4.08

Procesní řízení kontra organizační struktury a funkce

Článek s uvedeným názvem, jehož autorem je Norbert Žid, vyšel v říjnu 2006 a je pro registrované členy České společnosti pro systémovou integraci volně ke stažení na portálu ČSSI -ZDE-ZDE
Cituji z abstraktu článku:
"Pozornost, která je již delší dobu věnována procesní orientaci samotného řízení i při rozvoji a užití informačních systémů, je vyvolávána trvalým tlakem na zefektivňování řízení, resp. řídících a obchodních procesů, zvyšování celkové výkonnosti a flexibility organizací, zejména ve vztazích k externím partnerům. Otázky racionalizace podnikových procesů však nestojí samy o sobě, ale musí být řešeny v kontextu dalších významných hledisek, jako jsou organizační struktury, personální zdroje a jejich rozvoj nebo legislativní změny. Příspěvek se snaží postihnout tento širší kontext řešení a nejrůznější aspekty, které je nezbytné brát v oblasti procesního modelování a procesního reenginneringu v úvahu. Současně presentuje i některé aktuální zkušenosti z veřejného sektoru i komerční sféry, které zde uváděné principy dokumentují."