7.4.08

Procesní řízení? To přece máme...

Pod tímto názvem byl v 11/07 měsíčníku ITSystems opublikován článek Ivany Brzoňové a Martina Sudka. Autoři článek uváději těmito slovy:
"Najde se jen málo firem (a těžko nějaká banka), kterým pojmy jako procesy, procesní řízení, procesní controlling nic neříkají a které by připustily, že v době, kdy optimalizace procesů je jedním ze základních přístupů ke zvýšení konkurenceschopnosti, se procesy nezabývají. Ovšem samo tvrzení „samozřejmě procesy řešíme“ nevypovídá nic o tom, jak se s nimi pracuje a jaká problematika je řešena s pomocí procesního přístupu."
Mezititulky:
- Procesní řízení – přání a realita
- Procesní implementace informačního systému je výhodou
- Procesní model při řešení outsourcingu
- Fúze? Opět procesy, procesy, procesy
- Přání realitou
Předmětem pozornosti autorů je procesní řízení v praxi finančních institucí? Autoři si kladou otázku: jedná se o skutečné řízení procesů, nebo je to pouze formální údržba popisu procesů a úsilí, které do tvorby procesního modelu vložila řada pracovníků firmy, vyznívá naprázdno a přináší rozčarování?
Podle autorů je třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem je procesní model ve firmě vytvářen, a především jakým způsobem jsou využívány informace v procesním modelu zaznamenané. Hodnocení usnadní odpovědi na 14 testovacích otázek, které autoři v článku nabízejí.
Článek končí slovy:"Je dobré si klást vysoké cíle. Zároveň je však nutné promyslet i cestu, která nás k tomuto cíli dovede. V případě procesního řízení to platí dvojnásob, neboť procesní řízení není implementováno v rámci jednorázové akce, ale je závislé na realizaci mnoha kroků, které postupně dotvoří efektivně fungující celek – procesně řízenou firmu."
Plná verze článku je k dispozici na portálu SystemOnLine - ZDE-ZDE