7.4.08

Procesní řízení v organizaci

Pod tímto názvem najdete na webu stručný článek dvou níže uvedených autorů, kteří se snaží napovědět co se skrýva za pojem procesní řízení a co lze od procesního řízení v praxi očekávat?
Mezititulky:
- ÚSKALÍ ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
- ÚLOHA TOP MANAGEMENTU
- KLÍČOVÁ ROLE VLASTNÍKA PROCESU
- CO DŘÍVE A CO POTOM?
naznačují orientaci pozornosti autorů.
I když si při zběžném pohledu na text možná řeknete: "samé známé věci", nad jednou myšlenkou autorů, uvedenou v závěru článku, se stojí za to důkladně zamyslet. Cituji:
"Během úvodního projektu musejí vlastníci procesů pochopit podstatu procesního přístupu k řízení a současně je nutno v nich aktivovat přirozenou snahu vyhledávat a vytěžovat příležitosti ke zlepšování. Tento krok je poměrně důležitý pro překlenutí fáze ukončení projektu a návrat jeho účastníků ke každodenní manažerské práci."
Autoři: Zdeněk Kocourek a Lenka Odehnalová.
Článek najdete na adrese: ZDE-ZDE