19.4.08

Procesní řízení - změny v 2. vydání

Dne 8.4. jsem v tomto weblogu uvedl informaci o 1. vydání knihy Podnikové procesy. Obdržel jsem dotaz do jaké míry je nové vydání odlišné, jestli se vyplatí kupovat nové, když mám staré. Stručně se dá odpovědět, že rozsah nových nebo změněných částí není velký, ale význam těchto částí je zásadní. Autor udělal především další - pozitivní - krok směrem k business procesům, jako jádru integrace IS. Druhá změna se projevila v použití nové ( standardní ) notace BPMN, do které autor transformoval významnou část publikace - příklad z přílohy P1. Moc ji sice nechválí, ale akceptuje.
Kniha je i nadále koncipována tak, aby uspokojila jak nezávazné zájemce o problematiku podnikových procesů, poprvé se se­znamující s procesním řízením, tak i profesionály, kteří se ve své práci s touto problematikou běžně potýkají a mají potřebu systematického vnímání jejího širokého kontextu.
Kniha je i nadále rozdělena do čtyř částí. Základní struktura knihy byla zachována.( Více k struktuře knihy v zprávě z 8.4. t.r. v tomto weblogu ZDE-ZDE.)
Stručně lze změny charakterizovat ve dvou bodech:
- Došlo k zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů,
- Aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky.
O jaké změny se konkrétně jedná, popsal autor v úvodu knihy. Zde je jejich volná citace, při čemž jsem si je dovolil seřadit podle významu pro BPM:
- Kapitola (8), pojednávající o podnikových procesech v kontextu vývoje informačního systému podniku, byla aktualizována ve smyslu nejnovějších posunů metodiky vývoje informačních systémů, zejména přibylo vy­světlení vztahu funkčnosti IS a podnikových procesů.
- Dále byla doplněna podkapitola na téma business procesů jako jádra integrace informačního systému, a to v historickém kontextu s použitím evolučního mo­delu zralosti IS organizace.
- Kapitola 9, Metodický postup modelování podnikových procesů, byla rozšířena o podkapitolu popisující kon­krétní možný postup návrhu systému procesů firmy, postavený na principu outsourcingu podpůrných procesů a s tím související specifikaci rozhraní mezi procesy. - Příloha P2 o nástrojích pro modelování podnikových procesu byla kompletně přepracována ve smyslu aktu­alizace seznamu nástrojů a jejich charakteristik, a to na základě nejnovějšího průzkumu z jara roku 2007.
- Notační tabulka v kapitole 10.1 ( Prvky diagramu procesů ) byla převedena na standard BPMN a byl vysvětlen způsob popisování jednotlivých prvků metamodelu podnikového procesu v notaci BPMN.
- Příklady v kapitole 10.3 ( Klíčová role událostí a stavů v modelu procesů ) byly převedeny do notace BPMN.
- Do notace BPMN byl kompletně transformován i celý příklad z přílohy P1,
Autor v novém vydání shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
Na webu GRADY si lze prohlédnout 6 stran ukázek z částí, u kterých došlo v 2. vydání k důležitým změnám.