8.4.08

Původní recenze knih týkajících se procesů a procesního řízení

Procesy a procesní řízení patřily k tématům, které poutaly moji pozornost delší dobu a tak se na portálu AKA MONITOR postupně objevilo 6 recenzí českých knih, které se - z různých pohledů - této tématice věnují. Uvádím odkazy, obsahující: název knihy, vydavatele, autora a webovou adresu, na které recenzi na mém portálu najdete:
---
Znalostní management a proces jeho zavádění
Průvodce pro praxi
Vladimír Bureš, Grada
http://www.akamonitor.cz/bures.htm
---
ŘÍZENÍ REALIZAČNÍCH PROCESÚ
Jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů
Larry Bossidy & Ram Charan, Management Press
http://www.akamonitor.cz/bossidy1.htm
---
VEDENÍ PROCESU ZMĚNY
Osm kroků úspěšné transformace podnikuv turbulentní ekonomice
John P. Kotter, Management Press
http://www.akamonitor.cz/kotter1.htm
---
Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů
(Facility Management)
V.K.Vyskočil, O. Štrup, Profesional Publishers
http://www.akamonitor.cz/fama.htm
---
Řízení vztahů se zákazníky
Procesy, pracovníci, technologie
Jan Dohnal, Grada
http://www.akamonitor.cz/CRM_G.htm
---
ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PROCESNÍM ŘÍZENÍM NÁKLADÚ
Vladimír Staněk, Grada
http://www.akamonitor.cz/vykon1.htm
---
Úplný seznam mých původních recenzí najdete využitím rozcestníku na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/