25.4.08

Simulace podnikových procesů

Martin Dlouhý, Jan Fábry, Martina Kuncová a Tomáš Hladík napsali knihu, která má co říci k problematice vývoje podnikových procesů. Pod názvem "Simulace podnikových procesů" ji vydal CPress.
Řešení manažerských problémů se stává stále složitějším. Stále častejší změny v okolí podniku vedou k potřebě provádět velmi zásadní změny v podnikovém systému řízení. Předmětem pozornosti se stávají na prvním místě podnikové procesy. Jejich optimalizace je stále častěji provázena využitím simulačních technik. Manažeři potřebují mít možnost posoudit ještě před realizací změn všechny hlavní dopady na chod podniku a odhadnout co nejpřesněji přínosy a investice. Simulovat rozsáhlé podnikové změny lze nejlépe v prostředí počítačového modelu. Kniha 4 zkušených autorů, vydaná v Computer Pressu, umožňuje čtenáři získat ucelený přehled v oblasti simulačních modelů, včetně názorných příkladů modelování variability procesů z podnikové praxe. Kniha nabízí vhodně setříděné poznatky z těchto oblastí:
- simulační modely
- modelování variability procesů
- modelování struktury a dynamiky systémů
- simulační experimenty a analýzy výsledků
- přehled simulačních programů a krátký český manuál k nim
- příklady využití simulace v praxi včetně případových studií
Řešení manažerských problémů pomocí nástrojů dynamické simulace je moderní, efektivní a dobře odzkoušená metoda. Podstatným přínosem simulace, je i zohlednění možných rizik a nejistoty při maximalizaci přínosu pro podnik. Umožňuje to tvorba nejrůznějších kombinací a variant scénářů. Výsledkem uplatnění simulace je získání řešení pro nejrůznější varianty situací, které model zohlednil a které mohou ve skutečnosti nastat.
Autoři knihy "Simulace podnikových procesů" zvolili vhodnou kombinaci teorie, ukázkových příkladů a komplexních případových studií ze skutečných projektů realizovaných v podnikové praxi. Součástí knihy jsou i ukázky z dostupných specializovaných řešení. Čtenáře nesporně zaujme podrobně prezentovaná možnost využití simulace v prostředí aplikace MS EXCELU.
Více informací najdete ZDE-ZDE.