13.4.08

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě

Kniha "Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě" je dílem Filipa Šmídy, autora knihy "Strategie v podnikové praxi", vydané nakladatelstvím Professional Publishing v roce 2003. Filip Šmída úspěšně obhájil disertační práci na téma "Zavádění a rozvoj procesního řízení", publikoval na dané téma celou řadu článků v časopisech Business World a Moderní řízení a ve sbornících z konferencí. Kniha "Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě", byla vydána v GRADĚ v roce 2007. K přednostem knihy patří především její aktuálnost a orientace na praxi. Komplexně se věnuje nejen technické, ale i lidské stránce implementace procesního řízení a moderním manažerským technikám. Aktuálnost knihy je dána především nalehavostí inovace v oblasti řízení podniků, podmiňující dosažení nezbytné úrovně jejich konkurenceschopnosti. Kniha čerpá z nejnovějších poznatků publikovaných v zahraniční literatuře, opírá se však z velké části i o autorovy praktické zkušenosti s implementací procesního řízení v českých podmínkách. Autor přiblížuje transformaci firmy z funkční na procesně řízenou, při čemž zasazuje procesní přístup do kontextu řízení organizací.
Obsah a struktura knihy
1. PROČ PROCESNÍ ŘÍZENÍ
2. TVORBA A REALIZACE STRATEGIE
3. KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU TVORBY A REALIZACE STRATEGIE
4. REENGINEERING PODNIKOVÝCH PROCESŮ - ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
5. TECHNICKÁ STRÁNKA ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
6. VYUŽITÍ IS&IT A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO PODPORU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
7. LIDSKÁ STRÁNKA ZAVEDENÍ A ROZVOJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
8. VYUŽÍT ČI NEVYUŽÍT KONZULTANTY?
9. CO BUDE NÁSLEDOVAT?
Vybraná dílčí témata aneb proč především zvolit tuto knihu:
- Zhodnocení procesního řízení z hlediska přínosů
- Negativa spojená s implementací procesního řízení
- Vlastnosti a účel moderních systémů měření výkonnosti
- Změny podoby procesů, stylu práce a důsledky pro firmu
- Výběr procesů pro reengineering a postup jeho realizace
- Pět zásadních charakteristik úspěšných projektů reengineeringu
- Fáze implementace procesního řízení
- Vize procesně řízené firmy a stanovení cílů
- Komunikace transformační vize a získání lidí pro spolupráci
- Vytvoření konceptu (nového) procesu
- Implementace procesů, které prošly reengineeringem
- Které procesy musí firma zavést, aby byla dlouhodobě úspěšná?
- Architektura BPM
- Od reengineeringu ke skutečnému managementu procesů
- Úvod k lidské stránce zavádění procesního řízení
- Úloha řídicího výboru a požadavky na jeho členy
- Odpovědnost a kompetence vlastníka procesu
- Sestavování a úloha procesního týmu
- Úloha speciálního oddělení procesního řízení
- Jak vypadá procesní organizační struktura?
Poslední, devátá kapitola je pohledem budoucna.
Autor ji nazval "CO BUDE NÁSLEDOVAT?"
- Jaké procesy musí v každé organizaci dosahovat špičkové světové výkonnosti?
- Neustálé zlepšování všech procesů za podpory systému měření výkonnosti
- Poskytněte svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotu
- Postavte procesy na první místo
- Vytvořte funkční systém měření výkonnosti, používající klíčová měřítka
- Zbořte zdi, které dosud obklopují vaši organizaci
- Namísto vertikální integrace integrujte virtuálně
- Enterprise Processes podle Smitha a Fingara.
Po prostudování knihy dávám za pravdu autorovi anotace knihy, který na stránkách GRADY tvrdí, že jak manažeři a podnikatelé, tak vysokoškolští studenti, získali v knize Filipa Šmídy praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě.