22.5.08

Aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů

V jedné ze zpráv v tomto weblogu byl uveden odkaz na konferenci ICTM 2008. Konference proběhla úspěšně dne 14.5.2008. Několik přednášek bylo zajímavých i z hlediska tématu tohoto weblogu. Na prvním místě chci upozornit na přednášku Bc. Jiřího Skály, který pohovořil na téma „Aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů“. V tištěném sborníku zabírá text přednášky plných 10 stran.
Osnova textu:
- nejčastější chyby v pojetí implementačního procesu,
- vymezení třech základních aspektů implementačního procesu,
- integrace lidí a procesů,
- integrace procesů a nástrojů,
- integrace lidí a nástrojů,
- závislosti jednotlivých aspektů,
- modelový příklad Ganttova diagramu implementačního projektu.
Konferenci věnuji ucelenou reportáž, kterou vystavím na stránkách AKA MONITORu na adrese:
www.akamonitor.cz/reportaze.htm