8.5.08

BPM a SOA - výsledek průzkumu vztahu

Business Process Management a Service Oriented Architecture mají k sobě v moderních inovačních projektech stále blíž. Podmínkou úspěchu je správné chápání BPM a SOA (jednotlivě) a jejich vztahu. To se stalo předmětem průzkumu, který byl uzavřen zprávou, která je veřejně dostupná. Průzkum byl sponzorován WolfwebMethods/Software AG.
Autoři závěrečné zprávy: Paul Harmon a Celia Wolf
Anotace:This particular survey focuses on the current interest in Business Process Management Software and on the relationship between BPM Software and Service Oriented Architectures (SOA).
Respondenti:
This report is based on 348 responses, although in some cases some respondents didn’t answer specific questions, in which case the number of respondents represented in the related graphs can drop to 345. The respondents came from all around the world and we want to thank all those participants for taking the time to respond.
Osnova zprávy:
How Corporations Understand BPM Today
- The Meaning of BPM
- The Role of IT in BPM Initiatives
- BPM Software Products
- Companies That Don’t Currently Use a BPM Product
- Who Creates Business Process Applications
How Corporations Understand SOA Today
- How is SOA Understood
- SOA Governance
- Who Manages SOA Governance
BPM and SOA
- The Relationship Between BPM and SOA
- What Organizations Are Doing with BPM and SOA
Dva ze sady doporučujících závěrů zprávy:
- If you are considering acquiring a BPMS tool, you should determine how it supports SOA. Look especially for tools that support the lifecycle management of services.
- Thus, it is critical that business process professionals and IT people work together to plan how companies can best take advantage of the opportunities that are being created by BPMS and SOA products
PDF soubor o 28-mi stranách textu najdete ZDE-ZDE.