24.5.08

Životní cyklus úspěšného nasazení BPM (BW)

23.04.2007 opublikovali autoři Jiří Bíba a Jakub Dadák na stránkách měsíčníku Business World článek s výše uvedeným názvem. Rovnou řeknu co se mi  na článku nejvíce zamlouvá. Je to část nazvaná "Jak získat správné zadání", kterou uvádějí autoři slovy:
"Chceme-li zavést BPM v organizaci, potřebujeme mít obchodní procesy dokumentované na straně zadavatele, abychom s nimi mohli na straně IT pracovat. Jinými slovy, potřebujeme vytvořit takový popis procesů, kterému budou jednoduše rozumět obě dvě spolupracující strany".
Osnova článku je tato:
- Jak získaz správné zadání
- Implementace a správa
- Repozitář modelů procesu
- Závěr
Celý text je uveden následujícími myšlenkami:

"Přestože je nabídka softwarových řešení Business Process Managementu široká a mnohá řešení velmi kvalitní, v řadě případů se nedaří naplnit očekávání zadavatelů. Důvody vidíme ve dvou rovinách. Specifikace problému ze strany zadavatelů je pro IT nesrozumitelná a často se zásadně mění v čase implementace z důvodu nutnosti jeho dopracování. Nerespektuje se také výchozí stav IS anebo dokonce v zadání chybějí části procesů a informačních modelů.
Na druhé straně je to příliš složitá, drahá a málo flexibilní správa dokumentace procesů a jejich implementace v IT způsobená nemožností automatizovaného převodu změn mezi výše uvedenými hlavními fázemi BPM. Dále se budeme věnovat řešení těchto dvou problémů při zavádění BPM, přičemž neříkáme, že jich není více. Nicméně z našich zkušeností jsou tyto dva aspekty zavádění BPM v organizaci ty nejdůležitější. "

Text najdete na portálu Business World na TÉTO adrese.