11.5.08

Risk Management in the BPM Lifecycle

Autory článku s výše uvedeným názvem jsou Michael zur Muehlen a Danny Ting-Yi Ho z Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology.
Zabývají se problematikou rizika v BPM projektech - s respektováním fází životního cyklu projektu. Analyzují 4 strategie pro práci s riziky: avoid, mitigate, transfer, and accept. Věnují se i vztahu CoBITu a COSO k identifikovaným rizikům.
Nadpisy částí článku:
- Motivation
- Business Process Management
- Risks and Risk Management
- Common Taxonomies of Risk in Enterprise Projects
- Risks Specific to BPM Projects
- Other approaches to Risk Management: ERM and COBIT
- Summary and Outlook
Tabulky vložené do textu:
Table 1. Risk Management Strategies
Table 3. Examples for BPM-specific RisksTable
4. Risk ClassificationTable
5. Mapping of BPM Risk to Risk Classification.
Obrázky:
Fig. 1. Business Process Management Lifecycle
Figure 2. COSO Enterprise Risk Management Framework (left) and CobIT (right)
Celý článek v PDF souboru jsem připravil ke stažení na TÉTO adrese.