2.5.08

Slovníček BPM na "BPM portálu"

Na BPM portálu www.procesy.cz byla zveřejněna nová verze slovníčku BPM, který došel zásadní přestavby. Nejde pouze o klasický výkladový slovníček, jednotlivá hesla vážou na témata v jednotlivých tématických rubrikách portálu. U jednotlivých hesel najdeme nyní nejen základní schéma příslušného pojmu, ale i odkaz na všechny další zdroje informací o tomto tématu na portálu. Autorský kolektiv odvedl velký kus práce. V záhlaví hesla je vždy uvedena definice pojmu, následuje používaná zkratka, odkaz na další informace v jednotlivých rubrikách a výklad pojmu. V poznámce jsou uvedeny případné sporné výklady, nesoulad v používání zkratek či jiná upřesnění. V levém sloupci příslušné stránky portálu je uveden abecední přehled všech použitých hesel s odkazem.
Zkvalitňování výkladového slovníčku pojmů není na BPM portálu záležitostí pouze vybraného kolektivu autorů. Na portálu běží na toto téma diskuze téměř nepřetržitě a nebude tomu zřejmě jinak i v budoucnu. Svědčí o tom otevření diskuse na jedno z témat měsíce, které bylo nazváno: "Pojmosloví a jeho význam v diskuzích". Diskuze bude zaměřena na doplnění slovníčku o výklad chybějícího důležitého pojmu, případně na doplnění nebo zpřesnění existujících hesel. BPM portál tím znovu potvrzuje, že myslí opravdu vážně svůj záměr na poskytování znalostního servisu pro BPM v ČR a SR.