18.5.08

ÚSPĚCH - časopis API

API – Akademie Produktivity a Inovací, s.r.o. se považuje za centrum odbornosti a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství. Takto je prezentována na webu.
Informace o API se dostala do tohoto odborného weblogu proto, že API je vydavatelem časopisu ÚSPĚCH, jehož aktuální číslo je plně věnováno problematice kontinuálního zlepšování procesů.
2 citáty z editoriálu aktuálního čísla:
- “Kontinuální zlepšování procesů je nevyhnutelnou aktivitou, do které by měli být zapojeni všichni pracovníci“.
- “Kaizen lze přeložit jako dlouhodobý proces změn k lepšímu.“
Otázky na které se aktuální číslo snaží dát odpovědi:
- Jak nastavit systém hodnocení zlepšovacích návrhů?
- Jak efektivně motivovat lidi?
- Proč to v japonských firmách funguje a u nás ne?
- Jak otevřít našim pracovníkům oči?
- Jak efektivně zlepšovat procesy?
Zde je výběr z obsahu čísla věnovaného zdokonalování procesů:
- Inovace, produktivita a vzdělávání u nás i ve světě
- Desatero neustálého zlepšování
- Levná automatizace = cesta k vyšší prod. a spolehlivosti
- Praktický příklad na KAIZEN projektu
- Zlepšování procesů ve společnosti Pilana Tools Knives
- Průmyslová modernizace – pilíř moderních systémů zlepšování procesů
- Zvyšování produktivity pomocí výrobních týmů
- Produktivita versus malé výrobní dávky
- Proč nefunguje systém zlepšování
- QUICK WIN WEEK – „nový vítr“ v Six sigma
- Audit: Celopodnikový systém zlepšování
Na stránku API vede ODKAZ :

a přímo na časopis ÚSPĚCH TENTO odkaz.