24.5.08

Teorie a praxe BPM - článek v ITSystems

František Javorský a Martin Jurečka opublikovali v měsíčníku ITSystems článek pod výše uvedeným názvem. Na 4 stránkách se pokoušejí "přiblížit pohled a zkušenosti z oblasti BPM od jednoho z předních specialistů na tato řešení". Osnova článku je následující:
- Podnik a IT
- BPM - podnikové procesy s vizí
- BPM v praxi
-- analýza procesu
-- vykonávání procesu
-- monitorování procesu
-- optimalizace procesu
Závěr
Text je uveden v prvním dvojčísle 1-2/2008.