29.6.08

TIQM - Nový weblog věnovaný řízení informační kvality

Weblogy AKA MONITORu, věnované SRM, ITIL a IM bezpochyby dobře znáze. Na základě aktuálního vývoje v oblasti řízení informační kvality, jsem se rozhodl doplnit existujících 15 odborných weblogů, o další specializovaný weblog, věnovaný právě monitoringu zdrojů vztahujících se k informační kvalitě. Předpokládám, že bych mohl 1. etapu vkladu nejdůležitějších komentovaných upoutávek na zajímavé zdroje v českém a anglickém jazyce, ukončit ke konci prázdnin. Předem říkám, že souhlasím s tím, že drobení poznatků týkajících se ICT a IM, má své nevýhody. V době, kdy disciplina teprve formuje své přístupy, obsah a strukturu, v době kdy současně s tím většina praktiků hledá záchytné body pro doplnění svých poznatků, výhody plynoucí z vyčlenění dílčího tématu mohou převažovat. Proto vám nabízím tento nový weblog a současně říkám, že uvítám jakékoliv náměty, které by specifikovali místo řízení informační kvality v širším kontextu informaního managementu.
Nový weblog najdete na TÉTO adrese.

18.6.08

Procesní přístup k řízení IT a ITIL

V červnovém čísle měsíčníku Professional Computing najdete bohatou nabídku poznatků z oblasti ITIL. Na 14-ti stranách je zde 6 cenných příspěvků věnovaných ITIL. Zde je alespoň seznam jejich názvů:
- Co je to ten ITIL?
- Procesní přístup k řizení IT a ITIL
- Na technologii nezáleží, na službách ano
- ITIL je zejména o lidech
- Správa a řízení
- Nová verze ITIL v praxi.
Zajímavý je především článek věnovaný procesnímu přístupu k ITIL.

17.6.08

Nenechte si ujít virtuální konferenci k BPM

Vyrazit na konferenci a ještě k tomu na téma BPM, je jistě přáním mnohého z nás. Ale "Florida je daleko" a ne každý má čas a peníze na cestu spojenou s účastí na takové akci. Takže neváhejte a prohlédněte si nabídku témat VIRTUÁLNÍ konference na téma: "Process Management and the Bottom Line".
Dílčí témata: BPM, BAM, Human Centric, ECM, Collaborative Platforms, Process Modeling, Business Benefits, Best Practices.
Co tom všem říkají sami organizátoři?
"Many organizations have adopted Business Process Management as an IT best practice. Confusion abounds, however, as to how enterprises can best benefit from this technology. This full day virtual conference will teach business and IT managers how to reap the financial and efficiency benefits of Process Management. Learn how to wield BPM, BAM, human centric workflow products, ECM, collaboration platforms, and process modeling to impact the bottom line."
Conference Agenda
- The View From The Field
– Is BPM Helping Companies Succeed?
- How putting BPM at the top of the stack helps the bottom line
- Business-Empowered BPM Implementation: Good for Business... and IT
- Panel Discussion: BPM in the Enterprise
Registrovat se budete na každé dílčí téma samostatně. Konference je již zítra - 18.6.2008!
Adresa k přihlášení: ZDE-ZDE

14.6.08

The Discipline of Business Modeling

Autoři příspěvku: Steve Baker and Cedric Tyler, opublikovali v roce 2005 na portále BPMTrends pozoruhodný článek, který ani po 3 letech neztratil na významu. Cituji z textu nejzajímavější část:
"How do we create this discipline?
We propose that the discipline is comprised of the following four pillars – i.e., areas of study:
1) A Business Modeling Language: A “language” to describe the elements (elementalinformation components) of a business. The language must be complete, simple, and rule-based.It must have a syntax and semantics. It must be easily understood by a majority of the business.
2) Information Gathering/ Knowledge Harvesting Methods: A set of methods that describeshow to leverage the plethora of existing corporate information (including explicit, implicit andtacit), and convert or extract the elemental business information into the business modelinglanguage.
3) Language Application (or Re-use) Methods: A set of methods for using these businessinformation models for all corporate initiatives. Whether it is a strategy, a product, processimprovement, Sarbanes-Oxley compliance, or a new IT system – all corporate initiatives mustoperate from the same elemental understanding of the business as described in the businessmodeling language.
4) Business Modeling Suite (Automation): Finally, to truly leverage the complexity andinterrelatedness of the business information, we need to employ advanced technology to capture,store, analyze and use it."
Plné znění najdete na TÉTO adrese.

12.6.08

Using process standards to improve business performance

Portál www.bpminstitute.org opublikoval v roce 2007 přednášku, kterou přednesla Dr. Linda Ibrahim, Chief Engineer for Process Improvement, z Federal Aviation Administration (FAA).
Pro členy, t.j. pro hosty portálu, kteří se na něm zaregistrovali (free), nabízí portál ke stažení jednak prezentaci ve formátu PDF ( slajdy ) a ve formátu MP3 audio-záznam předněšky.
Přednáška je uvedena na portálu takto:
"Process standards embody collective thinking on best practices to improve the business. Are we using them? Are we using them wisely? This presentation will describe and compare various process standards and improvement approaches, and provide recommendations on ways to use them to accomplish a variety of business objectives."
Plné znění najdete na TÉTO adrese.
Pro své studenty jsem ze slajdů sestavil slideshow. Webovou adresu slideshow sdělím na požádání mailem.

11.6.08

CIO Forum 2008

CIO Forum 2008 se uskuteční v Hotelu Diplomat, v Praze, dne 19.6.2008.
Pořadatel konference - Thomas Taylor - avizuje akci takto:
- Konference pro IT profesinály
- To nejlepší z podnikového IT na jednom místě
- Odborná konference pro ty, kdo definují strategie
Agenda konference - názvy přednášek:
- Informační a komunikační technologie v České republice
- eDOC, eCON,ePRO, eSET - zkratky, které vám usnadní práci
- Jak zlepšit efektivitu outsourcingu
- Archivace dat - jde pouze o data?
- Jak efektivně chránit svá data
- Co si můžeme dovolit?
- Virtualizace - jeden z hlavních proudů IT
- Elektronický podpis v praxi
Akce je určena pro odborníky tvořící strategii, specialisty přijímající rozhodnutí, pro IT odborníky v podnicích, IT konzultanty, Administrátory serverů a sítí. V loňském roce byli mezi 120-ti účastníky konference zástupci firem: Škoda Holding a.s., Česká Pošta, s.pČeská republika - Ministerstvo obrany, Komerční banka,a.s.Asseco Czech Republic,a.s, Datanet Systems s.r.o. , Secunet s.r.o., Profinit, Národní vzdělávací fond, o.p.s.a další.
Více informaci najdete na
TÉTO webové adrese.

The Importance of the Business Process Model

Dalo by se říci, že je ten článek ještě "teplý" - publikován byl 5. června 2008, a stojí opravdu za pozornost! Celý název článku:
"Don't Underestimate the Importance of the Business Process Model to Your System Replacement ProjectBy". Autorem je Sandra Lusk.
Zde je pár slov z úvodu:
"The reasons to replace an existing system may be technical in nature such as upgrading the platform or notice that key software will no longer be supported by the vendor. Or, it may be due to changing business conditions and the need to respond quicker in an increasingly more dynamic market and customer demands. In these cases, the decision to replace the system is often accompanied by a mandate that there be no change to the underlying business process. The intent being that the user will perform essentially the same tasks but with a different tool. This focus on the technology could lead to the assumption that analysis and documentation of the underlying business processes need not be performed".
Shrnutí článku:
"To summarize, key considerations when doing a System Replacement project are:
- Business Process modeling is a value adding activity and should be planned for accordingly.
- Validate current state processes if they exist, create them if they don’t.
- Make sure you have the full picture by using a System Interaction model, Business Process model, Narratives and documented Business Rules.
- Involve the Business Users early.In order to support agile development, the underlying business strategy and business architecture must be well-defined and well-documented.
Plné znění článku najdete ZDE-ZDE.

7.6.08

ABECEDA BPM

„BPM je v podstatě první technologií přímo podporující spolupráci uživatelů IT a obchodníků na budování aplikací efektivně integrujících lidi, procesy a informace.“ Těmito slovy uvádějí tři autoři: Mark Cooper, Paul Petterson a Patrik Khudhur, svůj článek nazvaný ABECEDA BPM, který opublikoval časopis Business World v lednovém čísle 2008. Pod názvem „abeceda“ si zpravidla představujeme něco jako významový slovník pro daný obor. "ABECEDA BPM" zmíněných 3 autorů je pojata odlišně. Neklade akcent na terminologii, ale na praktické otázky související s využitím BPM. Autoři si položili 9 převážně velmi naléhavých a aktuálních otázek, na které stručně, ale velmi výstižně sami odpovídají. Jde o následující otázky:
- Co je to BMP?
- Což takhle malý příklad?
- Jak BPM zapadá do mozaiky podnikových systémů?
- Jaké obchodní procesy ( business procesy ) jsou nejvhodnějšími kandidáty pro BPM?
- Jaký je vztah BPM a architektury orientované na služby (SOA)?
- Zná svět BPM standardizaci?
- Co všechno zahrnuje implementace BPM?
- Jak jsou v rámci podniku organizovány projekty BPM?
- Jak změřit a specifikovat návratnost investic z projektu BPM?
Článek končí těmito slovy:
"Maximalizace návratu investic z projektu nasazení BPM vyžaduje následující:
- zvolit za cíle správné procesy
- sestavit vhodně složený projektový tým
- držet se iterativní metodiky
- soustředit se na obchodní ( business) cíle. Ty budou pohánět další vylepšení a zvyšovat míru zapojení uživatelů."

Organizační struktura a procesy

Někteří zastánci procesního řízení, které se mnohde rozvíjí v nerovném zápase s funkčním řízením, jsou nepříznivou situací často natolik rozladěni, že se uchylují k nadsázkam ve smyslu "organizační struktura - nepřítel procesů". Velmi bych se přimlouval k hlubšímu promyšlení pojmu organizační struktura. Nadsázky jsou sice běžným způsobem zdůraznění významu určité postoje. V určitých situacích však mohou vést k nedorozuměním, případně i ke škodám. Zavádění procesního řízení totiž ( na první pohled trochu paradoxně ), vyvolává potřebu promyšleného rozhodování i o otázkách, týkajících se organizačních struktur firem a institucí. Promyšlená, moderní organizační struktura, může velmi silně procesní řízení podpořit. Svým upozorněním nemíním snižovat význam kritického přístupu k negativním dopadům funkčního pojetí org. struktury. Ale organizační struktura není jenom funkční řízení! A navíc, v řadě organizací stále zůstávají ostrůvky, kde má ( alespoň nyní ) funkční řízení své opodstatnění. Jako autor rozsáhlé studie o pružných org. strukturách (z r. 1975 ), jsem fandou moderní organizace a moderní formy řízení práce v inovativních týmech. V nejúspěšnějších firmách "nezlikvidovali" org. strukturu, ale inovovali ji tak, aby co nejvíc podporovala procesní řízení. Moderní organizační struktura, jejímž posláním je m.j. podpora účinnosti procesního řízení, je výsledkem náročné, cílevědomé práce odborníků. Procesy nejsou ve vzduchoprázdnu a chaos ve firmě je cestou do pekel.

6.6.08

BPM na ruských portálech

Soustředil jsem sadu odkazů na pozoruhodné webové zdroje věnované BPM v ruském jazyce. Postupně je budu doplňovat a třídit. Ukazuje se, že stojí za to porozhlédnout se i "za hranice" anglicky mluvících či píšících portálů. V němčině, francouzštině, ruštině atd., je toho mnoho, co nám na prvních stránkách svého výběru Google.com obyčejně neukáže.
Rozcesník na ruské stránky najdete na adrese www.akamonitor.cz/aka-ru.htm.

3.6.08

Modelování a zdokonalování procesů

Ve dnech 26. - 27. května 2008 jsem se v Praze zúčastnil kurzu pořádaného firmou LBMS. Téma kurzu bylo "Modelování a zdokonalování procesů". S obsahem a pojetím kurzu se můžete seznámit na portálu firmy LBMS na TÉTO adrese.
Krátkou slideshow, sestavenou z fotografií pořízených na školení a z několika vybraných slajdů promítaných během přednášky, najdete na portálu AKA MONITOR na TÉTO adrese.

1.6.08

Zkuste si ruský portál BPMS.ru

Na ruském portále věnovaném BPMS (BPMS.ru), najdete článek, který je kvalitním konspektem obsahu zajímavého pojednání. Co říkáte tomu, zkusit si jednou pro změnu ruský zdroj? Ujišťuji Vás, že při návštěvě portálu BPMS.ru budete stejně překvapeni, jako jsem byl já, když jsem se na jeho adresu poprve dostal díky Googlu. Chtěl jsem dát do této zprávy ochutnávku ruského textu, ale bohužel blogger byl z toho poněkud zmaten, takže to musím řešit obrázkem:
Zde máte ochutnávku - jde o názvy "pětí P" z teorie BPM:


Celý text v ruštině najdete na TÉTO adrese.
Obáváte se, že by to pro vás bylo přece jenom trochu moc? Netroufáte si to otevřít?
Mám tu pro vás motivaci. Pro ty z vás, kdo si stránku s textem v ruštině otevřete, prozrazuji, že na konci ruského textu je odkaz na stránku s originálním článkem v angličtině.
Rozhodl jsem se prohlédnout ruské portály věnované procesnímu managementu důkladněji, protože, jak se můžete sami přesvědčit na BPMS.ru, obsahuje - kromě původnívch textů v ruštině - bohaté sady odkazů na cenné zdroje v nejrůznějších jazycích.

BPM: The Right Way to Do It

BPM: JAK TO DĚLAT SPRÁVNĚ. Na níže uvedené adrese najdete plné znění pozoruhodného článku, publikovaného na portálu BPTrends. Autorem je Smita Sharma. V úvodu k článku se dočtete:
"IntroductionBPM is really all about managing processes, the people who are the “doers” of the process, andthe systems that help them achieve what they do. Ironically, more often than not, one tends toassociate BPM with the technology which helps manage processes better. A question of “Do youhave a BPM-enabled organization?” may result in triumphant nods and the detailing of the recentimplementation of a BPMS. However, there exists today a clear gap between the business viewof BPM and the IT view of BPM that often leads to failed BPM endeavors. BPM is a discipline thathelps an organization achieve rigor, agility, and control across enterprise wide processes. Thismay or may not be enabled by technology, but, if enabled, it makes process managementsimpler. The problem arises when BPM initiatives are driven from the IT perspective with no focuson strategic alignment, vision, and a value derivation. BPM then ends up being anotherapplication in the IT ecosystem, which is exactly what it should not be."
Plné znění článku najdete na TÉTO adrese.