7.6.08

ABECEDA BPM

„BPM je v podstatě první technologií přímo podporující spolupráci uživatelů IT a obchodníků na budování aplikací efektivně integrujících lidi, procesy a informace.“ Těmito slovy uvádějí tři autoři: Mark Cooper, Paul Petterson a Patrik Khudhur, svůj článek nazvaný ABECEDA BPM, který opublikoval časopis Business World v lednovém čísle 2008. Pod názvem „abeceda“ si zpravidla představujeme něco jako významový slovník pro daný obor. "ABECEDA BPM" zmíněných 3 autorů je pojata odlišně. Neklade akcent na terminologii, ale na praktické otázky související s využitím BPM. Autoři si položili 9 převážně velmi naléhavých a aktuálních otázek, na které stručně, ale velmi výstižně sami odpovídají. Jde o následující otázky:
- Co je to BMP?
- Což takhle malý příklad?
- Jak BPM zapadá do mozaiky podnikových systémů?
- Jaké obchodní procesy ( business procesy ) jsou nejvhodnějšími kandidáty pro BPM?
- Jaký je vztah BPM a architektury orientované na služby (SOA)?
- Zná svět BPM standardizaci?
- Co všechno zahrnuje implementace BPM?
- Jak jsou v rámci podniku organizovány projekty BPM?
- Jak změřit a specifikovat návratnost investic z projektu BPM?
Článek končí těmito slovy:
"Maximalizace návratu investic z projektu nasazení BPM vyžaduje následující:
- zvolit za cíle správné procesy
- sestavit vhodně složený projektový tým
- držet se iterativní metodiky
- soustředit se na obchodní ( business) cíle. Ty budou pohánět další vylepšení a zvyšovat míru zapojení uživatelů."