3.6.08

Modelování a zdokonalování procesů

Ve dnech 26. - 27. května 2008 jsem se v Praze zúčastnil kurzu pořádaného firmou LBMS. Téma kurzu bylo "Modelování a zdokonalování procesů". S obsahem a pojetím kurzu se můžete seznámit na portálu firmy LBMS na TÉTO adrese.
Krátkou slideshow, sestavenou z fotografií pořízených na školení a z několika vybraných slajdů promítaných během přednášky, najdete na portálu AKA MONITOR na TÉTO adrese.