7.6.08

Organizační struktura a procesy

Někteří zastánci procesního řízení, které se mnohde rozvíjí v nerovném zápase s funkčním řízením, jsou nepříznivou situací často natolik rozladěni, že se uchylují k nadsázkam ve smyslu "organizační struktura - nepřítel procesů". Velmi bych se přimlouval k hlubšímu promyšlení pojmu organizační struktura. Nadsázky jsou sice běžným způsobem zdůraznění významu určité postoje. V určitých situacích však mohou vést k nedorozuměním, případně i ke škodám. Zavádění procesního řízení totiž ( na první pohled trochu paradoxně ), vyvolává potřebu promyšleného rozhodování i o otázkách, týkajících se organizačních struktur firem a institucí. Promyšlená, moderní organizační struktura, může velmi silně procesní řízení podpořit. Svým upozorněním nemíním snižovat význam kritického přístupu k negativním dopadům funkčního pojetí org. struktury. Ale organizační struktura není jenom funkční řízení! A navíc, v řadě organizací stále zůstávají ostrůvky, kde má ( alespoň nyní ) funkční řízení své opodstatnění. Jako autor rozsáhlé studie o pružných org. strukturách (z r. 1975 ), jsem fandou moderní organizace a moderní formy řízení práce v inovativních týmech. V nejúspěšnějších firmách "nezlikvidovali" org. strukturu, ale inovovali ji tak, aby co nejvíc podporovala procesní řízení. Moderní organizační struktura, jejímž posláním je m.j. podpora účinnosti procesního řízení, je výsledkem náročné, cílevědomé práce odborníků. Procesy nejsou ve vzduchoprázdnu a chaos ve firmě je cestou do pekel.