29.6.08

TIQM - Nový weblog věnovaný řízení informační kvality

Weblogy AKA MONITORu, věnované SRM, ITIL a IM bezpochyby dobře znáze. Na základě aktuálního vývoje v oblasti řízení informační kvality, jsem se rozhodl doplnit existujících 15 odborných weblogů, o další specializovaný weblog, věnovaný právě monitoringu zdrojů vztahujících se k informační kvalitě. Předpokládám, že bych mohl 1. etapu vkladu nejdůležitějších komentovaných upoutávek na zajímavé zdroje v českém a anglickém jazyce, ukončit ke konci prázdnin. Předem říkám, že souhlasím s tím, že drobení poznatků týkajících se ICT a IM, má své nevýhody. V době, kdy disciplina teprve formuje své přístupy, obsah a strukturu, v době kdy současně s tím většina praktiků hledá záchytné body pro doplnění svých poznatků, výhody plynoucí z vyčlenění dílčího tématu mohou převažovat. Proto vám nabízím tento nový weblog a současně říkám, že uvítám jakékoliv náměty, které by specifikovali místo řízení informační kvality v širším kontextu informaního managementu.
Nový weblog najdete na TÉTO adrese.