7.2.09

Optimalizace ICT infrastruktury

Pod názvem optimalizace ICT infrastruktury prostřednictvím optimalizace procesů publikoval časopis  ITSystems 10/08 článek Tamary Mazlové a Františka Zuzáka.

Je otázkou zda jsou všechny technologie ve firmě plně účinně využity. Článek napovídá jak si odpovědět na otázku co pro firmu představuje optimalizace procresů s dopadem do ICT infrastruktury?
Podívejme se do obsahu článku:
- Strategie firmy ovlivňuje ICT infrastrukturu
- Využití BPM je předpokladem pro optimalizaci ICT infrastruktury
- Identifikace procesů a požadavků vede k efektivní optimalizaci
- ICT infrastruktura i procesy jsou součástí podnikové architektury.